Enschede en Zn moet drastisch reorganiseren

ROTTERDAM, 27 nov. - De Haarlemse drukkerij Joh. Enschede en Zonen, onder meer drukker van alle Nederlandse bankbiljetten en alle Nederlandse postzegels, gaat drastisch reorganiseren. Daardoor komen 250 van de 880 arbeidsplaatsen te vervallen.

Dit heeft de directie van het familiebedrijf (sinds 1703) gisteren bekend gemaakt. Volgens de coordinator van de reorganisatie, H. Pen, kost de sanering 'ettelijke miljoenen' en zal het bedrijf daardoor onherroepelijk in de rode cijfers terechtkomen. De winst van het bedrijf staat al jaren onder druk. Vorig jaar behaalde Joh. Enschede een netto resultaat van 3,3 miljoen bij een omzet van 130 miljoen gulden. De vakbonden onderkennen de noodzaak van reorganisatie.

Om de concurrentiepositie te verstevigen en soepeler te kunnen opereren op de markt wil de directie van de Haarlemse onderneming het bedrijf splitsen in drie divisies: een divisie 'geldswaardig drukwerk' (bankbiljetten, postzegels en cheques), een divisie bank- en creditcards en een divisie hooggekwalificeerd handelsdrukwerk. Daarboven komt een 'uiterst platte' concernleiding met een directeur en een personeelsfunctionaris. De directie heeft toegezegd alles in het werk te stellen om gedwongen ontslagen te voorkomen.

In de nieuwe opzet is geen plaats meer voor de huidige vier koppige directie. Van de vier zittende directeuren verdwijnen F. von Ketwich Verschuur en mr. E. Enschede van het toneel. Directeur ir. K. J. Schell wordt hoofd van een van de drie divisies. Algemeen-directeur M. Enschede gaat volgend jaar met pensioen en zal dan worden opgevolgd door iemand van buiten het familiebedrijf die ervaring heeft met 'turn around management'.

Joh. Enschede is voor ongeveer driekwart eigendom van van de familie Enschede en voor een kwart van de Nederlandse Participatie Maatschappij (NPM). Volgens Pen bestaan er absoluut geen plannen om het bedrijf op termijn naar de beurs te brengen, dan wel nieuwe aandeelhouders toe te laten.

Volgens Pen is de reorganisatie onvermijdelijk geworden door de stormachtige ontwikkelingen op de markt. In de bankbiljettenproduktie - Joh. Enschede drukt behalve Nederlandse ook bijvoorbeeld Israelische en Portugese bankbiljetten - zit nauwelijks groei meer door de komst van cheques, creditcards en 'electronic banking'. Bovendien is de internationale concurrentie zo groot, dat het niet langer verantwoord is alle activiteiten onder een dak te houden, aldus Pen.