E: DEN HAAG, 27 nov. - De Nederlandse humanitaire missie naar Irak zal geen politieke opdrachten in ontvangst nemen, noch politieke verklaringen afleggen.

Dat hebben de zes delegatieleden gistermiddag tijdens een eerste bijeenkomst in Den Haag verklaard.

De drie oud-bewindslieden in de missie, De Jong, Witteveen en Van der Stoel, hebben ook te kennen gegeven geen verklaringen vooraf te willen aannemen, zoals de Belgische parlementaire delegatie heeft gedaan. 'Onze missie is een strikt humanitaire met als doel de gijzelaars vrij te krijgen', zei oud-minister van buitenlandse zaken Van der Stoel vanmorgen. 'Het karakter van onze missie is ook anders; wij gaan niet namens het parlement, maar namens de familie van de gijzelaars.'

Het eerste gesprek van de delegatie, die voorts bestaat uit ds. Wouters namens het familiecomite, ir. Tjittes van het Rode Kruis en jhr. De Beaufort, eerste plaatsvervangend griffier van de Tweede Kamer, had plaats op de kamer van Van der Stoel in het gebouw van de Raad van State.

Oud-premier en vermoedelijk missieleider P. de Jong wilde zich vanmorgen niet uitlaten over het meezenden van medicijnen naar Irak om de gijzelaars vrij te krijgen. 'Deze kwestie ligt erg gevoelig. We zouden in een netelige positie kunnen belanden'.

De beide oud-ambassadeurs die de reis voorbereiden, De Hoop Scheffer en Rutten, hebben gisteren nog geen uitsluitsel gekregen van de Iraakse ambassadeur, Al-Falaki, over een tijdschema en over eventuele gesprekspartners. 'De ambassadeur heeft toegezegd dat hij zo spoedig mogelijk antwoord op onze verzoeken zal geven. Hij staat daarover in contact met Bagdad', aldus De Hoop Scheffer.

De beide ambassadeurs hebben duidelijk aangegeven dat de voorkeur van de delegatie uitgaat naar een gesprek met president Saddam Hussein zelf.

De fractieleiders in de Tweede Kamer, die de samenstelling van de delegatie hebben bepaald, zullen de missie geen bijzondere opdracht meegeven. Zij moet naar bevind van zaken handelen.

Pag. 3: Gesprek met Van der Stoel