Dr. A. Peper

Dr. A. Peper (50), burgemeester van Rotterdam, is voorgedragen voor benoeming als lid van de Advies- en arbitragecommissie Rijksdienst (commissie-Albeda). Peper treedt in de plaats van prof.dr. D. J. Wolfson, die op zijn verzoek ontheven is uit de functie. Peper vervulde voor zijn benoeming tot burgemeester van Rotterdam de functie van hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.