Den Helder wil schepen O-Europa

DEN HELDER, 27 nov. - De gemeente Den Helder heeft het ministerie van buitenlandse zaken toestemming gevraagd schepen uit Oostblok-landen in haar haven te mogen ontvangen. Volgens een woordvoerder heeft de gemeente grote economische belangen bij een vrije toegang voor alle koopvaardijschepen. Het verbod vloeit voort uit een Russisch-Nederlands verdrag op grond waarvan schepen elkaars marinebases moeten mijden om militaire spionage te voorkomen. De gemeente zegt inmiddels een bedrijf aan Harlingen te hebben verloren, dat het verbod voor Oostblok-schepen een te grote belemmering voor de handelsactiviteiten vond. Volgens de gemeente is het gezien de ontspanning onterecht het toegangsverbod voor Oosteuropese schepen in Den Helder te handhaven. Volgens Buitenlandse Zaken is het verzoek van de gemeente onderwerp van overleg tussen Defensie en Buitenlandse Zaken. De gemeente heeft te horen gekregen dat het verzoek 'een zeer complexe materie' betreft en dat instemming van alle NAVO-partners nodig is om het verbod op te heffen.