Clubs tegen een versoepeling van spelregels; Spelers hekelen tuchtrechtspraak van voetbalbond

ZEIST, 27 nov. - Een commissie van deskundigen gaat onderzoeken of de strengere spelregels, die dit seizoen in de Nederlandse voetbalcompetitie tot een extreem aantal gele en rode kaarten heeft geleid, passen binnen de tuchtrechtspraak van de KNVB. Namens de voetballers - driekwart van de clubs had een spelersdelegatie naar Zeist afgevaardigd - diende Karel Jansen (adviseur van de Centrale Spelers Raad) gisteravond tijdens de najaarsvergadering van de sectie betaald voetbal een motie in. Daarin wordt gevraagd de nieuwe maatregel van de wereldvoetbalbond (FIFA), die onder meer voorschrijft dat een rode kaart moet worden gegeven voor overtredingen die in het verleden met 'geel' werden bestraft, ongeldig te verklaren.

Mochten de bevindingen van de commissie aanleiding geven tot eventuele wijzigingen in het strafsysteem, dan zal dat in de voorjaarsvergadering worden besproken. Die toezegging gaat Jansen en Theo van Seggelen van de CSR niet ver genoeg. Van Seggelen bepleitte al meteen een verruiming van drie naar vier gele kaarten voordat een speler kan worden geschorst. Daarna zou hij pas weer bij zijn zesde gele kaart voor een straf in aanmerking moeten komen.

Tevens stelde Van Seggelen namens de CSR voor de strafmaat bij een rode kaart te verlagen van acht naar zes competitie- en/of bekerwedstrijden. Het waren voorstellen die het niet haalden. De spelersraad bleef echter op het standpunt staan dat de hantering van de FIFA-regels in strijd is met de tuchtrechtspraak van de KNVB. Jansen dreigt nu met het inschakelen van de civiele rechter wanneer een speler zich in de toekomst benadeeld voelt door de volgens Jansen tweeslachtige KNVB-rechtspraak.

Oud-bestuurslid Leo van der Kroft, tegenwoordig deel uitmakend van de scheidsrechterscommissie van de UEFA, sprak Jansen c.s. streng toe: 'Elk land is verplicht de regels van de FIFA over te nemen. Wanneer de wereldvoetbalbond morgen zegt: 'We gaan met 12 man voetballen', dan is de KNVB als aangesloten bond verplicht die regel over te nemen.'

Al voor het wereldkampioenschap in Italie besloot de FIFA tot strengere sancties tegen overtredingen. De scheidsrechters werden daartoe zorgvuldig geinstrueerd. Na het wereldtoernooi werd besloten de WK-richtlijnen ook toe te passen in de nationale en internationale competities voor clubs. Aan het shirtje trekken van een tegenstander, of blokkeren van een speler, betekent tegenwoordig automatisch een gele kaart. Een doorgebroken speler aan zijn tricot vasthouden, of - erger nog - neerleggen, wordt automatisch met 'rood' bestraft. Ze vormen overtredingen die door de FIFA als gewelddadige handelingen worden gezien.

Volgens Jansen heeft dat in de Nederlandse competities tot nu toe al een verdubbeling van het aantal kaarten opgeleverd ten opzichte van vorig seizoen. Hij meent dan ook: 'Het blokkeren van een speler bestraffen met een rode kaart kan misschien op het WK maar de FIFA kan niet de nationale voetbalwetgeving opzij zetten. De rode kaarten zijn vaak volkomen in strijd met onze voetbalwetten. Daarom willen wij dat de zaak met onmiddellijke ingang wordt genormaliseerd.'

De clubs voelen daar echter weinig voor. PSV-voorzitter Jacques Ruts: 'Onze spelers verdedigen na hun overwinning op het EK nog steeds de Europese eer. Wanneer de regels op onze nationale velden anders zouden zijn dan in de rest van Europa dan geeft dat grote problemen. Als de FIFA het recht niet heeft om uniforme regels te eisen dan kan het voetbal beter worden opgeheven.'

Ook KNVB-bestuurslid mr. Eric Vile meent dat de voetbalbond conform de FIFA-normen handelt en daarbij correct de regels van de eigen tuchtrechtspraak hanteert. Voorzitter Van Rooijen kreeg de clubs op een lijn met zijn voorstel een kleine commissie van deskundigen te benoemen die de gerezen problemen op korte termijn gaat onderzoeken.

Gesproken werd ook over het gebruik van tv-beelden door de tuchtcommissie. Van Praag (Ajax) en Snoeck (Feyenoord) waren volgens Van Rooijen de woordvoerders van de groep, die een bijstelling van de gehanteerde gewoonten wensten. Het grootste bezwaar zou zijn dat de tuchtcommissie, autonoom en uitsluitend op basis van de waarneming via de televisie, een speler in staat van beschuldiging kan stellen. Iets dat in de geschiedenis van het betaalde voetbal en de televisie slechts zeer incidenteel is gebeurd.

Besproken werd tevens of in de strafrechtspraak, net zoals in Duitsland, de functie van een openbare aanklager moet worden ingevoerd. Zoals bij alle andere punten meldde Van Rooijen dat het bestuur hierover nog een standpunt moet innemen.

Veertien dagen geleden had het sectiebestuur tijdens een informele bijeenkomst met de clubs meegedeeld ervan uit te gaan in 1991 aan merchandising en sponsoring (ondermeer door forse verhoging van de NOS-gelden) 17,6 miljoen gulden over te houden. Gisteravond stelde penningmeester Ad Smits alle profclubs alvast 25.000 gulden in het vooruitzicht uit het financiele overschot van het afgelopen jaar, waarin zelfs het WK met een kleine winst (ruim drie ton) werd afgesloten.

Meer geld wordt er voorlopig voor de clubs niet vrijgemaakt omdat de KNVB op korte termijn voor forse uitgaven staat. Het sportcomplex in Zeist moet worden opgeknapt, het personeelbestand moet worden geprofessionaliseerd, terwijl voor de veiligheid op en rond de velden, de infra-structuur (onder meer eigentijdse acommodaties), ook forse bedragen moeten worden uitgetrokken.

Tijdens de vergadering werd bekendgemaakt dat op 14 augustus 1991 - vier dagen voor de start van de nieuwe competitie - voor het eerst in Nederland de Super Cup, zoals dat in Engeland gebeurt, zal worden gespeeld. Een wedstrijd tussen de landskampioen en de winnaar van de KNVB-beker. Ook zijn de reclameregels van het ministerie van WVC sinds 1 oktober verruimd. Niets staat de spelers meer in de weg om naast reclame op de borst vanaf heden ook de naam van de sponsor op de rug te dragen.

    • Marc Serné