Bush bespreekt in Mexico kans op vrijhandelsverdrag

MONTERREY (Mexico), 27 nov. - De Amerikaanse president, George Bush, is gisteren begonnen aan een bezoek van twee dagen aan Mexico. Het voornaamste gespreksthema zal zijn een mogelijk vrijhandelsakkoord tussen beide landen dat vergelijkbaar zou zijn met dat tussen de VS en Canada.

Met het oog hierop wordt Bush vergezeld door een zware delegatie bestaande uit minister van financien, Nicholas Brady, minister van handel, Robert Mosbacher, en de speciale gezant voor buitenlandse handel, Carla Hills.

'Het onderhouden van voortreffelijke bilaterale betrekkingen met Mexico is een van de belangrijkste buitenlands-politieke doelstellingen van mijn regering', liet Bush gisteren in een verklaring weten.

Bush' gastheer, president Carlos Salinas de Gortari, beschuldigde echter in een gisteren verschenen vraaggesprek met een lokale krant de Amerikanen van protectie. 'Amerikaanse produkten kunnen vandaag de dag zonder beperkingen de Mexicaanse markt opkomen, maar die van ons worden vastgehouden door de douane, en er zijn altijd veel beperkingen', klaagde hij.

Bush werd gisteren ontvangen door Salinas in diens geboorteplaats Agualegaus, zo'n vijftig kilometer ten zuidoosten van de stad Monterrey.

Bush zal vermoedelijk ook proberen om steun van Mexico te krijgen voor het eventuele gebruik van geweld tegen Irak in de Golfcrisis. Salinas heeft naar verluidt al eerder voorgesteld om Mexicaanse troepen naar de Golf te sturen. (AP, Reuter)