Brussel vermindert steun scheepsbouw in periode van drie jaar

BRUSSEL, 27 nov. - De Europese ministers van industrie hebben gisteren besloten tot een verdere vermindering van de steun aan de scheepsbouw.

De vermindering is vastgelegd in een nieuwe richtlijn, de zogenoemde zevende scheepsbouwrichtlijn, die een geldigheidsduur heeft van drie jaar. Aan het eind van die periode zal opnieuw worden bezien of overheidssubsidie aan de scheepsbouw nog langer moet worden gehandhaafd.

Overwegende dat de Europese scheepsbouw door herstructurering zijn concurrentiekracht gedeeltelijk heeft herwonnen had de Europese Commissie voorgesteld dat de lidstaten vanaf 1991 nog gedurende twee jaar steun zouden mogen verlenen. Een meerderheid van de lidstaten meende echter dat het steunregime, dat de afgelopen vier jaar heeft gegolden, langer gehandhaafd moet worden. Nederland en Denemarken waren van mening dat de steun helemaal moet worden gestaakt.

In de compromistekst wordt nu bepaald dat de steun de komende drie jaar geleidelijk wordt verminderd. De Europese Commissie moet volgende maand het steunplafond vaststellen. Dit jaar was dat 20 procent van de orderprijs voor grote schepen en 14 procent voor kleine. Volgens sommige bronnen zou de Commissie nu een plafond willen voorstellen van 11 procent.

Volgens berekeningen van experts is het werkelijke prijsverschil tussen in Azie gebouwde schepen en schepen van de meest concurrerende Europese werven op het ogenblik nog maar 5,6 procent. Niet uitgesloten is echter dat de Europese Commissie de zwakkere Europese scheepsbouwlanden nog tegemoet wil komen met een steunplafond van 15 procent.

Spanje en Griekenland krijgen bovendien nog een jaar uitstel om zich aan te passen aan de nieuwe richtlijn. Voor de DDR zal een afzonderlijke regeling worden uitgewerkt omdat tot dusver te weinig gegevens beschikbaar zijn over de situatie in de Oostduitse scheepsbouw.

'Het streven van de Nederlandse overheid blijft gericht op het zo snel mogelijk afbouwen van overheidssteun aan de scheepsbouw', zegt een woordvoerder van het ministerie van economische zaken. Het tempo waarmee in de nieuwe richtlijn overheidssteun wordt verminderd 'ligt lager dan ons lief is, maar positief is dat het steunbedrag steeds minder wordt'.