Aegon

De nettowinst van verzekeraar Aegon is over de eerste negen maanden van het lopende boekjaar gestegen met 14,3 procent van fl. 346,4 miljoen gulden tot fl. 396,1 miljoen. Als geen wisselkoersveranderingen waren opgetreden, zou de stijging 17,5 procent groot zijn geweest. Per aandeel steeg de winst met

procent van fl. 8,77 tot fl. 9,34. Aegon herhaalt de verwachting dat de nettowinst over 1990 een belangrijke stijging zal laten zien vergeleken met het resultaat van verleden jaar (f. 491 miljoen).