Aandeelhouders willen Orco Bank opheffen

ROTTERDAM, 27 nov. - Een groep aandeelhouders onder leiding van de Vereniging van effectenbezitters (VEB) wil dat de Orco Bank zichzelf opheft of verkoopt. Dat heeft de VEB vanmorgen bekend gemaakt.

De aandeelhouders Orco Bank willen met de opheffing van Orco Bank een einde maken aan het verschil dat nu bestaat tussen de werkelijke waarde van Orco Bank en de lagere koers op de beurs. Terwijl de koers van Orco Bank rond de 74 gulden schommelt, zou de intrinsieke waarde op ongeveer 95 gulden liggen.

Deze zomer werden reeds gesprekken gevoerd met Orco Bank en de voormalige NMB-bankier mr. D. Huygers over een mogelijke overneming. Het overleg liep echter op niets uit, ondermeer omdat Orco Bank een zeer hoge afkoopsom zou vragen voor de huidige bestuurstop van het beursfonds.

Bij de aparte vereniging van houders van certificaten van aandelen Orco Bank die nu is opgericht hebben zich volgens VEB-directeur De Haze Winkelman al een aantal grote partijen met een gemeenschappelijk belang van meer dan tien procent van het totale aandelenkapitaal aangemeld. Het streven is meer dan 50 procent van de aandeelhouders te verenigen. Orco Bank onthield zich vanochtend van commentaar op het initiatief.

Pikant detail is dat zich onder de bestuursleden van de opgerichte vereniging tot opheffing van Orco Bank tevens het CDA-kamerlid Vreugdenhil bevindt. Orco b.v., behorend tot dezelfde groep als Orco Bank, was een van de sponsoren van het symposium dat het CDA in oktober organiseerde om het tienjarig bestaan te vieren. Orco Bank, onder leiding van directeur mr. C. Broere en de voorzitter van de raad van commissarissen drs. W. H. Guis, kent sinds de oprichting vier jaar geleden, een roerige geschiedenis. Deze zomer startte de beurs een onderzoek naar handel met voorkennis in de aandelen Orco Bank. Daarnaast ligt Orco Bank al jaren met de fiscus overhoop over de belastingstatus. Volgens de belastingambtenaren is Orco Bank een als bank vermomde beleggingsinstelling en komt daarom niet in aanmerking voor een gunstige fiscale behandeling.