Zorg over gedrag van cricketers

Het bestuur van De Koninklijke Nederlandse Cricket Bond (KNCB) gaat zich op verzoek van de scheidsrechters buigen over het probleem van spelers die zich in competitiewedstrijden misdragen ten opzichte van de leiding. Steeds vaker uiten volgens de arbiters spelers in woord en gebaar hun ongenoegen over beslissingen. In cricket hebben de scheidsrechters niet de mogelijkheid spelers uit het veld te sturen. Ze kunnen wel een waarschuwing geven. Meestal leidt dat tot een schorsing van een wedstrijd. 'Maar dat heeft volgens de umpires voor te weinig effect', zegt mr. Steven van Hoogstraten, voorzitter van de KNCB.

Een dergelijk probleem zou je in een keurige sport als cricket niet verwachten.

'Een vergelijking met hockey is hier op zijn plaats. De meeste spelers weten zich verbaal goed te weren. En zijn in het cricket nu eenmaal een groot aantal beslissingen mogelijk waarop commentaar kan worden gegeven. Dat gebeurt dus ook. Maar voor mij is deze ontwikkeling ook het bewijs dat het cricket competatief is geworden. Het beeld van een gezapige sport is dus verkeerd, vooral in onze hoofdklasse. Ik heb begrip voor de klacht van de scheidsrechters, maar ik heb ook weer niet het idee dat de situatie alarmerend is.'

Waarom kunnen in het cricket geen spelers uit het veld worden gestuurd?

'Dat is een goede vraag. De reglementen geven de scheidsrechters daartoe gewoon niet de bevoegdheid. Ik denk dat het te maken heeft met het feit dat een beslissing om iemand weg te sturen heel ingrijpend kan zijn. Een cricketwedstrijd duurt niet 2x45 minuten, maar de hele dag. Als je een speler in het begin van de wedstrijd tijdens het fielden van zijn partij uit het veld stuurt kan hij later ook niet meer batten. Dat is nogal wat.'

Aan welke maatregelen denkt u?

'We zouden de strafmaat kunnen verhogen, maar je zou ook aan een systeem met kaarten kunnen denken, net zoals bij het voetbal. Als een speler zo veel kaarten achter zijn naam heeft staan, wordt hij automatisch geschorst. We gaan ons daarover beraden. Ook internationaal zijn ze bezig een gedragscode op te stellen wat betreft de verbale intimidatie. Dat hebben de zeven testlanden besloten.'

    • Hans Klippus