Zonder Luns

DOORDAT DE fractieleiders gisteren snel hebben gereageerd op de weigering van Luns om naar Bagdad te gaan en onmiddellijk de oud-bewindslieden De Jong, Van der Stoel en Witteveen hebben aangewezen, kan tegenover de gijzelaars en hun familieleden nog net de indruk van gesol worden weggenomen. Want hoe zuiver en consequent de aanpak van de gijzelaarskwestie tot nu toe ook is geweest, het materiele gevolg ervan was wel dat Nederland inderdaad achteraan staat in de rij van landen die missies naar Bagdad hebben gestuurd ten behoeve van de gijzelaars. Na hun wekenlange bijna smekende oproepen om een afgezant uit het vaderland moet de weigering van Luns na zijn aanvankelijke toezegging bij de gijzelaars opnieuw als een teken zijn overgekomen dat 'Nederland niets voor hen doet'.

Het heeft weinig zin om op dit moment de schuld voor deze gang van zaken aan een bepaalde persoon of groepering toe te schrijven. Als er een schuldige is aan te wijzen dan is dat Saddam Hussein die met het cynisme van de totalitaire heerser meent het recht te hebben zich achter een menselijk schild te verschuilen tegen een reactie op wat hij zelf met zijn inval in Koeweit heeft ontketend.

OUD-MINISTER Luns moet worden nagegeven dat hij onmiddellijk nadat zijn naam was genoemd, geen geheim heeft gemaakt van zijn scpesis over de kans van slagen. Nu tijd is verstreken als gevolg van het wachten op een beslissing over de baggeraars, is het het goed recht van Luns om op zijn aanvankelijke bereidheid terug te komen. Dat fractievoorzitter Brinkman deze 'elder statesman' ongevraagd van dwingend advies heeft willen dienen - oud-minister Udink mocht niet mee - mag minder kies worden genoemd.

Met haar beginselvaste beleid in deze kwestie is de Nederlandse regering in de rug gelopen door de bondgenoten. Het was niet langer doenlijk de gijzelaars en hun familieleden te confronteren met het staatsbelang, zoals minister Van den Broek eerder in een bijzondere bijeenkomst nog had gedaan. Regering en parlement hebben er onder snel verslechterende omstandigheden het beste van willen maken en willen dat nog steeds. Het heeft geen zin daarover met de wijsheid van achteraf schamper te doen.