Werkgroep wil vijfde startbaan voor Schiphol

ROTTERDAM, 26 nov. - Schiphol moet een vijfde start- en landingsbaan krijgen om te kunnen uitgroeien tot een 'mainport' in het internationaal luchtvaartverkeer, zonder te grote nadelige milieu-effecten.

Dit staat in een ambtelijke notitie die is opgesteld ten behoeve van de Stuurgroep voor de toekomst van Schiphol, die probeert volgende maand een 'Eindconvenant' voor de ontwikkeling van de luchthaven aan de ministerraad uit te brengen. Dat convenant beoogt van Schiphol een luchthaven te maken die in het jaar 2003 dertig miljoen passagiers kan verwerken en in 2015 vijftig miljoen, terwijl de milieunadelen daarvan gecompenseerd moeten worden.

In de Stuurgroep zijn vertegenwoordigd de ministeries van economische zaken, VROM en verkeer en waterstaat, de luchthaven Schiphol, de provincie Noord-Holland en enkele gemeentebesturen.

De bedoeling is dat de procedure begin volgend jaar leidt tot een 'Plan van aanpak voor Schiphol en omstreken' dat vervolgens open staat voor inspraak. De Stuurgroep moet binnenkort nog over een aantal belangrijke punten in het concept-plan beslissen. De belangrijkste daarvan is de aanleg van een nieuwe, vijfde start- en landingsbaan. Met die baan, die van Schiphol in noordelijke richting is geprojecteerd, zou de geluidhinder voor de woonwijken in Aalsmeer, Amsterdam, Amstelveen en Badhoevedorp afnemen. Deze variant is aantrekkelijker dan het draaien in westelijke richting van de bestaande vierde baan die nu dichtbij Badhoevedorp uitkomt.

Woordvoerders van de luchthaven en de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat bevestigden vanochtend het bestaan van een nieuwe ambtelijke notitie waarin de aanleg van de vijfde baan wordt aanbevolen. De baan zou nog voor het jaar 2000 moeten worden aangelegd. Daarmee kan de capaciteit van Schiphol met 5.000 vliegbewegingen per jaar bescheiden worden opgevoerd. Momenteel is de capaciteit 420.000 starts en landingen.

Het milieuvoordeel is echter groter: in 2.003 zou het aantal bestaande woningen dat geluidsoverlast van de luchthaven ondervindt, dalen van 18.000 tot 15.000 en op langere termijn tot 9.000. Ook zou de congestie van vliegtuigen en daarmee de luchtvervuiling afnemen. Binnen de ambtelijke werkgroep en de Stuurgroep bestaan echter nog forse meningsverschillen over de milieu-effecten. Het ministerie van economische zaken wil naar een grotere capaciteit voor Schiphol en de betrokken gemeenten opponeren tegen meer nachtvluchten.