VVIO: geld voor werkdruk in zorg blokkeren

AMSTERDAM, 26 nov. - Het geld dat een half jaar geleden is uitgetrokken voor het verlichten van de werkdruk in de gezondheidszorg moet direct worden geblokkeerd. Dat is volgens de vereniging Verplegenden en Verzorgenden In Opstand (VVIO) nodig totdat er goed zicht is op de besteding van het geld, ongeveer 800 miljoen gulden tot 1993.

Op een PvdA-bijeenkomst zaterdag in Amsterdam 'Een jaar Simons' zei VVIO-medewerkster A. Slappendel dat de 'herbezettingsgelden' die worden verdeeld over ziekenhuizen en verpleeghuizen om meer verplegend personeel aan te trekken, binnen de huidige wijze van budgetteren van instellingen nooit goed terecht zullen komen. Zij hield Simons voor dat - waarschijnlijk op veel plaatsen - gelden worden gebruikt om budgetoverschrijdingen weg te werken en om periodieke loonsverhogingen toe te passen.

Morgen voeren overheid, werkgevers en werknemers onder meer overleg over de verdeling van de gelden. Eind juni kwam met een overeenkomst tussen deze partijen een einde aan een maandenlang arbeidsconflict in de gezondheidszorg, waarbij hogere lonen en een vermindering van de werkdruk werden geeist. In totaal werd er tot en met 1992 ruim 1,2 miljard gulden uitgetrokken voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden (520 mln) en verlichting van de werkdruk (800 mln). In het kader van de operatie 'meer handen aan het bed' zouden daarmee 8.000 arbeidsplaatsen kunnen worden geschapen.

De fracties van PvdA, D66 en Groen Links drongen er vorige week bij Simons op aan erop toe te zien dat het geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Als directies het aan andere doelen besteden zullen verpleegkundigen en verzorgenden opnieuw de straat opgaan om actie te voeren, zo voorspelden verschillende Kamerleden. Simons zei toen nog dat hij geen indicaties had dat het geld verkeerd werd gebruikt. Hij voegde eraan toe dat er pas in 1992 een goed beeld is van de manier waarop dat geld wordt besteed. Op de PvdA-bijeenkomst zaterdag in Amsterdam liet Simons weten dat hij zich tijdens het Kamerdebat 'rot was geschrokken' van de berichten dat geld voor de werkdruk oneigenlijk zou worden gebruikt.

Al in september deelde de VVIO - drijvende kracht achter de acties in de gezondheidszorg, maar geen partij in het overleg met de overheid - aan staatssecretaris Simons per brief mee zich ernstig zorgen te maken over de verdeling van de werkdrukgelden. 'Er bereiken ons signalen uit verschillende instellingen dat er gelden worden besteed aan de oplossing van budgetoverschrijdingen. Omdat wij hebben gemerkt dat bovenstaande ook uw zorg is hopen wij u hiermee op tijd gewaarschuwd te hebben'.

Na een maand, op 19 oktober, liet Simons weten dat hij 'goede nota' van de door de VVIO gesignaleerde problemen had genomen. 'Hoewel uw signalen begrijpelijk zijn, kan ik op dit moment uw zorgen niet delen', aldus Simons. Hij wees erop dat nog afspraken moesten worden gemaakt over gerichte toedeling van de werkdrukgelden. In juli moeten instellingen rapporteren over de besteding van het geld in 1990 en 1991.