VS denken genoeg steun te hebben voor resolutie

NEW YORK, 26 nov. - De Amerikaanse regering denkt voldoende steun te hebben vergaard voor een resolutie in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties die militair ingrijpen tegen Irak mogelijk maakt, en hoopt die donderdag in stemming te brengen. Dat melden Amerikaanse regeringsfunctionarissen.

Daartoe is een speciale zitting van de Veiligheidsraad bijeengeroepen op het niveau van ministers van buitenlandse zaken.

Niet bekend

President Bush' Nationale Veiligheidsadviseur, Brent Scowcroft, zei gisteren in een uitzending van de televisiemaatschappij ABC dat er binnen de anti-Iraakse coalitie en de Algemene Vergadering van de VN 'overeenstemming bestaat' dat de Golfcrisis tot een eind moet worden gebracht. Hij zei niets te kunnen zeggen over de bewoordingen van de resolutie, omdat daarover nog werd onderhandeld, maar bevestigde dat het 'iets zal worden als het gebruik van de noodzakelijke middelen om de tien VN-resoluties af te dwingen die (de Iraakse president) Saddam Hussein tot dusverre heeft genegeerd'. Hij onderstreepte overigens ook dat goedkeuring door de VN niet noodzakeljk is om een Amerikaanse actie tegen Bagdad te wettigen.

Volgens diplomatieke bronnen in New York hebben de VS wat betreft de algemene strekking van de resolutie de steun verkregen van de Sovjet-Unie, Frankrijk en Engeland. China, dat net als de Sovjet-Unie zolang mogelijk wil blijven werken aan een diplomatieke oplossing, heeft zich tot dusverre uiterst vaag uitgelaten. Maar het zou hebben toegezegd in ieder geval de resolutie niet met zijn veto te blokkeren, aldus diplomatieke bronnen. Het feit dat het woord geweld niet in de tekst voorkomt, zou te maken hebben met de inspanningen de steun van deze landen te krijgen.

Zes gewone leden van de Veiligheidsraad zouden de VS hun steun hebben toegezegd: Ethiopie, Zaire, Ivoorkust, Finland, Canada en Roemenie. Cuba en Jemen zullen zeker niet voor stemmen; Jemen heeft zich de laatste dagen zelfs zeer negatief uitgelaten over het gebruik van geweld. De houding van Colombia en Maleisie is onzeker.

De Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker heeft de afgelopen twee weken een intensieve campagne gevoerd om steun te werven voor de resolutie. Hij bezocht daartoe onder andere Jemen, Colombia en Zwitserland (waar hij collega's van de drie Afrikaanse leden van de Veiligheidsraad ontmoette) en sprak in Parijs meer dan 12 uur met de Sovjet-minister van buitenlandse zaken Edoeard Sjevardnadze.

De Amerikaanse minister van defensie Dick Cheney wees er gisteren in een televisie-vraaggesprek op dat zelfs als Irak gehoor geeft aan de tot dusverre aanvaarde VN-resoluties en zich alsnog uit Koeweit terugtrekt, de wereld 'zich nog zorgen moet maken over zijn inspanningen kernwapens te verwerven'. En dat 'zou een veel agressievere serie sancties vereisen'. Cheney zei dat Saddam binnen een jaar een kernwapen kan hebben. Wat dat betreft zei Scowcroft gisteren: 'Zelfs een (kernbom) kan al een belangrijk verschil maken voor troepen die in het gebied vechten.' President Bush maakte tijdens zijn bezoek aan Saoedi-Arabie vorige week ook melding van de Iraakse inspanningen de beschikking te krijgen over een kernwapen.