Vredesplan Cambodja afgerond

PARIJS, 26 nov. - De vijf permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties zijn het gisteren in Parijs eens geworden over de definitieve versie van een vredesplan voor Cambodja. Volgens de vijf - de Verenigde Staten, de Sovjet-Unie, China, Groot-Brittannie en Frankrijk - hangt het nu van de partijen in Cambodja af of het plan ook wordt verwezenlijkt.

De 'grote vijf' legden gisteren de laatste hand aan het plan, waaraan ze met tussenpozen elf maanden hebben gewerkt. In het vredesplan wordt een regeling voorgesteld voor een wapenstilstand, vrije verkiezingen en de terugkeer van de Cambodjaanse vluchtelingen uit het buitenland.

Het is de bedoeling dat het plan binnenkort op een conferentie over Cambodja van 19 landen wordt bekrachtigd. De details van het plan zijn overigens nog niet openbaar gemaakt.

Van beslissend belang voor het slagen van het plan zal nu volgens waarnemers zijn of de vier facties in Cambodja zelf zich kunnen verenigen met het akkoord dat door de buitenwereld is bereikt. De facties zijn het onderling nog niet eens over de machtsverdeling in de Opperste Nationale Raad, die het land in een overgangsfase moet besturen. Naar verluidt zouden alle vier partijen prins Norodom Sihanouk wel willen aanvaarden als voorzitter van deze raad, maar ze betwisten elkaar het vice-voorzitterschap en zijn het evenmin eens over het aantal leden van elk van de partijen in de raad. Sihanouk heeft de partijen opgeroepen zo snel mogelijk naar Parijs te komen om hun meningsverschillen bij te leggen. (Reuter, AP)