Voedselhulp Sovjet-Unie met Duitsers

ROTTERDAM, 26 nov. - Bij de distributie van voedselhulp in de Sovjet-Unie zullen Nederlandse particulieren nauw samenwerken met Duitsers. Dezen zijn in verband met hun eigen hulpactie al bezig distributiecentra in te richten.

Dit zei de zakenman E. van Eeghen, initiatiefnemer voor een hulpactie om voedsel naar de Sovjet-Unie te sturen. Het is de bedoeling om het voedsel vooral aan de onderste lagen van de bevolking ten goede te laten komen, aldus Van Eeghen. Hij denkt daarbij onder meer aan kinder- en bejaardentehuizen.

Vandaag is een gironummer aangevraagd voor de actie. Van Eeghen verwacht uiterlijk morgen een comite van aanbeveling te hebben samengesteld.

Ruim de helft van de Nederlanders (54 procent) is bereid geld te geven voor voedselhulp aan de Sovjet-Unie. Dit is gebleken uit een in opdracht van de Vara gehouden enquete.

Van Eeghen, die veel contacten heeft in de Sovjet-Unie, heeft al toezeggingen voor hulp van enkele organisaties en bedrijven binnen. Zo wil NOB Wegtransport zijn leden wel oproepen mee te werken aan het transport. Ook het ministerie van defensie is bereid bij te dragen aan het transport. Het ministerie onderzoekt welke transportmiddelen, vrachtwagens of vliegtuigen, daarvoor het beste kunnen worden ingezet.

Achter het Nieuws, waarin Van Eeghen zaterdag zijn plannen bekendmaakte, benaderde enige bedrijven met de vraag of ze een bijdrage wilden leveren. Naar aanleiding hiervan bood Akzo driehonderd ton consumptiezout aan. Hak stelt ruim 100.000 potten groente en peulvruchten ter beschikking die bijvoorbeeld door kleurafwijkingen niet op de Nederlandse markt kunnen worden verkocht.