Vakbond akkoord met bibliotheek

LEIDEN, 26 nov. - De vakbonden AbvaKabo en CFO leggen de openstelling van de Leidse openbare bibliotheek op zondag geen strobreed meer in de weg. De AbvaKabo heeft zijn bezwaren ingetrokken op basis van een ledenraadpleging, waaruit blijkt dat ruim de helft van de geenqueteerden geen problemen heeft met het werken op zondag. De CFO 'gedoogt' de Leidse situatie omdat de bond daar geen leden heeft.

De AbvaKabo heeft 1650 leden in openbare bibliotheken. Bijna 1000 vulden het vragenformulier in. De meesten van de voorstanders noemen als voorwaarde dat het werken op zondag op basis van vrijwilligheid moet plaatshebben en dat zij zelf moeten kunnen bepalen hoeveel zondagen per maand wort gewerkt. De AbvaKabo neemt die voorwaarden over.

De CFO hield eveneens een ledenraadpleging: een meerderheid is tegen. Vanmiddag overleggen de AbvaKabo en de christelijke vakbond CFO met de werkgeversorganisatie over een ontheffing voor de Leidse bibliotheek van de CAO-bepalingen. Volgens de CAO Openbare Bibliotheken is werken op zondag verboden. Geen van de partijen zal tegen de ontheffing stemmen, meldden de woordvoerders vanochtend.

Openstelling van bibliotheken op zondag zal zeker onderwerp van gesprek worden tijdens de landelijke CAO-onderhandelingen die de komende maanden starten, aldus bibliotheekdirecteur E. van Sprundel. De AbvaKabo zal volgens een woordvoerster ook dan onder voorwaarden akkoord gaan. De CFO niet. Voor deze bond telt de zondagsrust zwaar, iets dat volgens een woordvoerder blijkens de raadpleging ook geldt voor de 136 CFO-leden.

Andere bibliotheken hebben aangegeven interessen te hebben in opening op zondagen. Hen ontbreekt voorlopig de financiele middelen. De Leidse bibliotheek heeft voor het experiment een subsidie van 25 duizend gulden van de gemeente.