Terugval van Burger Forum

PRAAG, 26 nov. - Bij de eerste vrije gemeenteraadsverkiezingen in Tsjechoslowakije sinds 1936 hebben Burger Forum in de Tsjechische Landen en Publiek tegen Geweld in Slowakije aanzienlijk minder steun gekregen dan bij de parlementsverkiezingen in juni. De Slowaakse christen-democraten veroverden vrijdag en zaterdag zelfs meer gemeenteraadszetels dan Publiek tegen Geweld.

Burger Forum, de beweging van dissidenten die in de nadagen van het socialistische bewind in Bohemen en Moravie werd gevormd, veroverde in juni 49,5 procent van de stemmen maar moest zich dit weekeinde met 31,6 procent van de zetels tevreden stellen. Burger Forum bleef daarmee wel de grootste partij. De belangrijkste winnaars van de gemeenteraadsverkiezingen in Bohemen en Moravie waren onafhankelijke kandidaten: zij veroverden 26,6 procent van de zetels. De communistische partij won licht in vergelijking met juni - 15,8 tegen 13,2 procent. De christen-democratische Volkspartij verdubbelde haar aanhang van 8,4 naar 15,8 procent.

In Slowakije bleef de gevreesde verkiezingszege van de Slowaakse nationalisten uit. De extreemnationalistische Nationale Slowaakse Partij (SNS), die zich de afgelopen maanden heeft opgeworpen als de belichaming van het Slowaakse streven naar een vergroting van de autonomie en zelfs naar afscheiding en de vorming van een eigen staat, veroverde slechts 3,2 procent van de zetels. In juni - voor het grote debat over de autonomie - kreeg de SNS nog bijna veertien procent van de stemmen. Ook Publiek tegen Geweld, de Slowaakse pendant van Burger Forum, verloor. In juni veroverde de beweging nog 27,3 procent van de stemmen; dit weekeinde vielen Publiek tegen Geweld echter maar iets meer dan twintig procent van de zetels toe. De grote winnaar in Slowakije was de christen-democratische partij, de KDH, die van 19,2 naar 27,4 procent klom en Publiek tegen Geweld naar de tweede plaats verwees. De communisten bleven in Slowakije stabiel (13,6 procent). Ze veroverden niettemin 660 burgemeesterszetels, bijna een kwart van het totaal en meer dan de christen-democraten (541) en Publiek tegen Geweld (476). Bij de stemming om de burgemeestersposten is de overwinning in Slowakije opvallend vaak in de wacht gesleept door burgemeesters die op hun post zijn gebleven nadat vorig jaar het socialistische bewind ten val was gebracht. In de Tsjechische Landen werden alleen gemeentenraden gekozen.

In Praag veroverde Burger Forum op het nippertje een absolute meerderheid: het kreeg 50,3 procent van de zetels in de nieuwe gemeenteraad. (AFP, AP)