Studiefinanciering: 200 miljoen te veel

ROTTERDAM, 26 nov. - De acountantsdienst van het ministerie van onderwijs vermoedt dat in 1989 209 miljoen gulden te veel aan studiefinanciering is uitbetaald. Zij baseert zich daarbij op een steekproef uit de administratie van de Informatiseringsbank, zo blijkt uit een brief die minister Ritzen (onderwijs) aan de Tweede Kamer heeft geschreven. Daardoor kan een groot deel van het te veel uitbetaalde bedrag niet worden teruggevorderd. De Informatiseringsbank gaat proberen daarvan zo'n tachtig tot honderd miljoen terug te krijgen. Dat gebeurt vooral bij studenten die bij de belasting een hoger inkomen hebben opgegeven dan bij de Informatiseringsbank.