Staking legt alle Oostduitse treinverkeer plat

BERLIJN, 26 nov. - In de tot nu toe omvangrijkste proteststaking in de voormalige DDR, heeft Oostduits spoorwegpersoneel vannacht voor onbepaalde tijd alle treinverkeer, ook het doorgaande, lamgelegd.

Doel van de staking is bescherming tegen grootscheepse ontslagen en optrekking van de lonen tot Westduits niveau. Ook het rechtstreekse treinverkeer tussen Hoek van Holland, Berlijn, Warschau en Moskou worden door de staking getroffen. De Oostduitse spoorwegen ('Deutsche Reichsbahn') vormen een aparte onderneming met 260.000 werknemers, bijna evenveel als bij de Westduitse Deutsche Bundesbahn. De directie wil in een eerste stap op weg naar rationalisatie 65.000 personeelsleden ontslaan.

De Oostduitse spoorwegwerknemers willen, naar Westduits voorbeeld, waarborgen tegen ontslag, en een onmiddelijke stijging van hun loon tot 50 a 60 procent van dat bij de Bundesbahn, in afwachting van spoedige volledige inkomensgelijkheid.

Volgens de Oostduitse vakbond GdED hebben op vergaderingen 97 procent van de leden voor staking gestemd. In de GdED zijn 225.000 werknemers van de Deutsche Reichsbahn georganiseerd. De staking is een reactie op de donderdag afgebroken onderhandelingen met de directie. Bij het begin van de stakingen gisteravond weigerden de stakers treinen door te laten bij de vroegere grensovergangen tussen de Bondsrepubliek en de DDR, waar het gebied van de Deutsche Reichsbahn begint. In de loop van de nacht kwam het gehele treinverkeer tot stilstand, met uitzondering van wat woon-werkverkeer.

Omdat tussen de beide delen van Duitsland per dag ongeveer 200 treinen lopen, moet ook op Westduitse gebied met een verstoring van de dienstregeling rekening worden gehouden.

De staking is de omvangrijkste sinds de invoering van de D-mark in de DDR dit jaar. In de openbare sector was het in Berlijn tot nu toe bij korte waarschuwingsstakingen gebleven. Met name Berlijn wordt door de staking moeilijk bereikbaar, daar de vliegvelden en autowegen van en naar de stad al onder normale omstandigheden overbelast zijn. De Westduitse spoorwegen zetten vandaag vanuit Hamburg drie autobussen naar Berlijn in.

    • Raymond van den Boogaard