NN wil gevolg fusie voor tussenpersonen opnieuw onderzoeken

ROTTERDAM, 26 nov. - Nationale-Nederlanden gaat de samenwerking op verzekeringsgebied met de beoogde fusiepartner NMB Postbank opnieuw bestuderen. De verzekeraar heeft hiertoe besloten naar aanleiding van een gesprek afgelopen zaterdag met de NBvA, een van de twee bonden van assurantie-bemiddelaars.

Het is niet duidelijk wat de studie voor gevolgen kan hebben. De NBvA eist van Nationale-Nederlanden dat NMB Postbank geen voorkeursbehandeling krijgt boven de onafhankelijke bemiddelaars als nieuw distributiekanaal. Volgens mr. J. van der Schoot, secretaris van de NBvA, betekent dit dat de bank geen exclusieve verzekeringsprodukten zou mogen voeren. Ook zou Nationale-Nederlanden zich moeten onthouden van een aparte ondersteuning van de NMB Postbank en zou de verzekeraar geen gebruik mogen maken van het adressenbestand van de Postgiro.

Van der Schoot meent dat Nationale-Nederlanden met zijn toezegging 'opnieuw een afweging maakt'. 'Het is duidelijk dat de deur niet is dichtgegooid', aldus de secretaris. Volgende week vrijdag zal de bond opnieuw met Nationale-Nederlanden spreken.

De andere bond van verzekerings-tussenpersonnen, de NVA, heeft naar aanleiding van de mededeling dat Nationale-Nederlanden ook met hem een afspraak wil maken, gezegd dat gesprekken geen zin hebben zolang de verzekeraar van plan is 'een gebonden systeem van assurantie-bemiddeling' met de NMB Postbank te beginnen.

NVA-directeur mr. H. Scheffer toonde zich vanochtend 'zeer verbaasd' over de uitnodiging van de verzekeraar. 'Zij hebben met de fusie de eerste zet gedaan en onze leden hebben zich daar over uitgesproken. De volgende zet is weer aan Nationale-Nederlanden', aldus Scheffer.