Missie Belgie tekent in Irak verklaring

BRUSSEL, 26 nov. - De delegatie van zeven Belgische parlementsleden die tracht de 32 Belgische gijzelaars in Irak vrij te krijgen heeft vanmorgen in Bagdad een politieke verklaring ondertekend waarin onder andere staat dat er een alomvattende oplossing moet komen van de problemen in het Midden-Oosten. De delegatie heeft een onderhoud met president Saddam Hussein aangevraagd.

In het document, waarover tot vannacht is onderhandeld tussen de Belgische delegatie en de commissie voor buitenlandse zaken van het Iraakse parlement, wordt de gemeenschappelijke wens geuit om een oorlog in het Golfgebied te vermijden en de dialoog te bevorderen. De delegatie spreekt zich uit voor een 'alomvattende oplossing' voor de problemen van het Midden-Oosten, zoals Irak zelf dat eerder heeft gedaan.

Die formulering betekent, zoals een delegatielid in een tv-uitzending toelichtte, dat ook het Palestijnse probleem moet worden opgelost. Officieel stelt Belgie zich, net als de andere Westerse landen, op het standpunt dat het Palestijnse probleem los moet worden gezien van de Iraakse invasie in Koeweit.

Pag. 4: Belgische missie tekent verklaring Dat kan pas ter sprake komen wanneer Irak zich uit Koeweit heeft teruggetrokken en dat land zijn soevereiniteit terug heeft. Ten slotte wordt in het document opgeroepen tot humanitaire hulp aan het Iraakse volk, in de vorm van een lading melkpoeder en medicijnen.

De Belgische delegatieleden hebben, sinds ze afgelopen donderdag in Irak zijn aangekomen, een programma afgewerkt dat 'onbeduidend' wordt genoemd: een ontmoeting met parlementsvoorzitter Saadi Mehdi Saleh en een met PLO-leider Arafat. Tijdens dit laatste gesprek, waarbij ook de omstreden melkitische aartsbisschop Hilarion Capucci aanwezig was, pleitte Arafat voor zijn voorstel tot de verhuur aan Irak van de Koeweitse eilanden Bubiyan en Warba, die Bagdad toegang zouden verschaffen tot de Golf.

In een verklaring na de gesprekken zei de leider van de Belgische delegatie, VU-senator De Belder, dat de Palestijnse kwestie de kern vormt van het probleem en dat de ontruiming van de door Israel bezette gebieden niet onbesproken kan blijven als het Westen de ontruiming van Koeweit door Irak eist.

Dit weekeinde is de delegatie van het Belgische Rode Kruis in Brussel teruggekeerd van een bezoek aan Irak. De delegatie slaagde er niet in Belgische gijzelaars mee te krijgen. Volgens delegatieleider Carl Vandekerkhove was hem een ding duidelijk geworden: 'President Saddam Hussein beslist over alles, zelfs over een enkele gijzelaar.' Tot zover onze correspondent.

Alle 58 Zweedse gijzelaars komen vrij, zo hebben de Zweedse autoriteiten vernomen van het Iraakse parlement. Er waren vanochtend nog geen nadere bijzonderheden bekend.

President Saddam Hussein heeft voorts besloten tot de vrijlating van 'een groot aantal' Italianen en tien Britten. De laatsten komen vrij op verzoek van hun echtgenoten, die daarvoor naar Irak zijn gereisd. De vrijlating van de Italianen vormt volgens het officiele Iraakse persbureau INA 'een blijk van achting' voor aartsbisschop Capucci en zijn vredesmissie. De bekendmaking van de vrijlating viel samen met de aankomst in Bagdad van een Italiaanse Airbus met 25 ton medicijnen.

Ook de vroegere bokskampioen Mohammed Ali is op het ogenblik in Bagdad, om te pleiten voor de vrijlating van Amerikaanse gijzelaars. Onderweg is nog de radicale Britse politicus Tony Benn, die zich voor vrede gaat inspannen. Ook komen zes Amerikaanse Sioux-Indianen, die in de woestijn bij Bagdad een vredespijp willen roken. (Reuter)