Innige voordracht De Falla's Psyche

Concert: Radio Kamer Orkest o.l.v. Kenneth Montgomery, met Graciela Araya (mezzo-sopraan). Programma: Villa-Lobos, Bachianas Brasileiras nr. 2; Bach, Cantate BWV 170; Rossini, Non Piu Mesta; Britten, Matinees Musicales; De Falla, Psyche en El Amor Brujo. Gehoord: 25/11 Vredenburg, Utrecht.

Omdat dirigent David Agler en mezzo-sopraan Kathleen Kuhlmann plotseling ziek geworden waren, moest hun taak worden overgenomen door respectievelijk Kenneth Montgomery en de Chileense mezzo Graciela Araya, die in ons land sinds kort bekend geworden is door haar debuut bij de Nederlandse Opera.

Aanvankelijk leek het bijzondere karakter te verdwijnen van dit concert, dat bestond uit composities die zelden of nooit in de huidige vorm ten gehore zijn gebracht. Montgomery zorgde voor een globaal correcte uitvoering van Villa-Lobos en toonde ook geen overmatig grote belangstelling voor Brittens of Rossini's sympathieke liflafjes.

Zodoende restte voor de pauze als belangrijke muzikale gebeurtenis het optreden van Graciela Araya. Zij vond niet meer de tijd de Nederlandse premiere te verzorgen van Rossini's cantate Giovanna d'Arco en viel daarom terug op de tot haar repertoire behorende aria uit La Cenerentola. Haar warme, voor een mezzo opvallend donker gekleurde timbre, de natuurlijke muzikaliteit en speelse beheersing van het coloratuur waren precies de ingredienten waarmee deze Rossini-aria tot sprankelend leven werden gebracht.

In zekere zin waren na de pauze de rollen omgekeerd. Na de verfijnde en innige voordracht van De Falla's voorname Psyche door Graciela Araya en vijf instrumentalisten uit het kamerorkest, volgde de hoofdmoot van dit toch bijzondere concert: de uit 1915 daterende originele versie van De Falla's El Amor Brujo.

In de oorspronkelijke bezetting voor kamerorkest en mezzosopraan benadrukte Falla met een vaak opvallend rauw coloriet dichter het wezen van het volkse, de extatische hartstocht van de flamingo der Zuidspaanse zigeuners, dan in zijn latere, sterk op het betoveren van de zintuigen gerichte versie voor groot orkest. In grote stijl verkenden Kenneth Montgomery en het orkest de hoogte en de diepte van deze tot in alle onderdelen enerverende muziek. Graciela Araya benaderde haar partij eerlijk en met muzikale overgave.

    • S. Bloemgarten