Holland-fondsen

De intrinsieke waarde van de participaties van Holland Fund daalde in het verslagjaar van fl. 80,60 naar fl. 67,59. Rekening houdend met een uitgekeerd dividend was er sprake van een negatief beleggingsresultaat van 12,2 procent. De CBS-Herbeleggingsindex daalde in dezelfde periode met 14 procent. Het dividend van het Holland Fund is vastgesteld op fl. 2,80 tegen fl. 3,60 vorig jaar.

Het beleggingsresultaat van het Holland Obligatie Fonds was in het verslagjaar 1,4 procent. De Salomon Brothers Dutch Guilder Bond Index boekte een daling van 2,3 procent. Het dividend van het fonds is evanals vorig jaar fl. 5 per participatie.

De netto vermogenswaarde per aandeel Holland Pacific Fund daalde met 26 procent van fl. 121,36 naar fl. 89,77. De FT Pacific Basin Index daalde in guldens gemeten met 51,3 procent.