Groen Links is tegen geweld in de Golf-crisis

DEN HAAG, 26 nov. - Groen Links heeft zich als eerste fractie in de Tweede Kamer uitgesproken tegen elke vorm van geweld om aan de crisis in de Golf een einde te maken. Tijdens het oprichtingscongres van Groen Links, afgelopen zaterdag in Den Haag, hekelde fractievoorzitter Beckers het oorlogsdenken in de westerse wereld.

Volgens haar moet het conflict op een vreedzame manier worden opgelost. Ze vroeg de Nederlandse regering en 'iedereen die dat beleid steunt', of 'het doel hier alle middelen heiligt'. Beckers: 'Wat is in het huidige tijdsgewricht de rechtvaardiging van oorlog? Hoeveel doden, welke prijs is Saddam Hussein jullie waard? Laat de VN de zaak overnemen. Saddam Hussein moet weg uit Irak. Een embargo ja, en dat begint al te werken. Politieke druk ja. Maar oorlog nee, nu niet, straks niet en nooit niet.'

Groen Links is mede-organisator van een demonstratie op 15 december in Amsterdam tegen het gebruik van geweld tegen Irak. Hiermee wil de partij 'een tegenwicht bieden tegen de oorlogsstemmingmakerij die ook in Nederland langzaam maar zeker doorsijpelt', aldus afgelopen zaterdag de vertrekkende voorzitter van het Groen Links bestuur, L. Platvoet. De leuze van de demonstratie is: 'Geen Oorlog in de Golf'. Platvoet riep PvdA, D66, IKV en Pax Christi op hun weifelende houding te laten varen en de demonstratie te ondersteunen. Het IKV liet vanmorgen weten dat 'zeker niet' te zullen doen. Een woordvoerder wees er op dat het IKV bij voorbeeld niet tegen het sturen van Nederlandse fregatten naar het golfgebied is om de economische boycot te effectueren. Het IKV is eventueel wel bereid om zo nodig sprekers voor de demonstratie te leveren.

Het partijbestuur van de PvdA heeft vorige week na een discussie waarbij volgens een woordvoerder 'behoorlijk heen en weer' is gepraat, besloten de demonstratie niet te steunen. Voor de PvdA is een gewelddadige oplossing van het Golf-conflict niet uitgesloten.

Groen Links bestaat sinds het congres van afgelopen zaterdag nu officieel als partij. Daarvoor was er sprake van een samenwerkingsverband tussen PPR, PSP, CPN en EVP. Het is de bedoeling dat deze 'oude' partijen het komend jaar worden opgeheven. Het congres koos M. Vos tot voorzitter. Zij was de enige kandidaat voor deze post. Verder werd de oud vice-voorzitter van de PPR, W. de Boer, als eerste op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer geplaatst. Het bestuur van Groen Links had de huidige fractievoorzitter in de Senaat, de uit de CPN afkomstige F. Bolding voor deze plaats genomineerd.