Foto

NIJMEGEN - Een kleine vijftienhonderd mensen uit heel het land hebben zaterdagmiddag in Nijmegen gedemonstreerd tegen de activiteiten van de Binnenlandse Veiligheids Dienst (BVD). De Nijmeegse politie had veel manschappen op de been gebracht om het eventueel uit de hand lopen van de demonstratie aan te kunnen, maar deze verliep bijzonder gedisciplineerd en rustig. De organisatoren hadden van tevoren al aangekondigd alles in het werk te zullen stellen om zich niet te 'laten provoceren'. De protestactie tegen het optreden van de Binnenlandse veiligheidsdienst moest ook 'een feestelijk karakter' dragen omdat Nijmegen volgens de organisatoren voor even de enige BVD-vrije stad van Nederland is. Men doelt daarmee op de onthulling en ontmaskering van de aktiviteiten van de aan de BVD gelieerde plaatselijke inlichtingendienst (PID) in het boekje 'De Tragiek van een Geheime Dienst'. De derde druk van dit boekje werd zaterdagmiddag in Nijmegen tijdens de demonstratie grif verkocht. Sprekers tijdens de afsluitende bijeenkomst riepen alle Nederlanders op om hun eventuele dossiers bij de BVD op te vragen. Foto Jan Lankveld