Buhrmann-Tetteroide

De winst over de eerste negen maanden van het boekjaar 1990 van Buhrmann-Tetteroide (kantoorartikelen) vertoonde een stijging van 21 procent, iets meer dan in de eerste zes maanden het geval was. De netto winst over de eerste drie kwartalen van 1990 steeg tot fl. 160 miljoen, vergeleken met fl. 132.3 miljoen over de eerste negen maanden van 1989. De omzet van het concern nam in deze periode toe met 6,5 procent tot fl. 4.03 miljard.