Winst door vertimmering

Philips is al jarenlang een van de trekpleisters op de beurs. Steeds weer worden beleggers massaal opgeschrikt of aangetrokken door onverwachte berichten uit Eindhoven. Lange termijn beleggers op zoek naar bedrijven met een min of meer constante groei vinden Philips daarom geen fijn fonds. Maar speculanten, handelaren en de beurzen kijken liever naar de omzet in een fonds. Goede of slechte resultaten is iets voor de studeerkamer. Handel, daar gaat het om.

In de periode van vorige week vrijdag tot afgelopen donderdag was Philips, na de index met 55 duizend opties, nummer twee op de omzetranglijst met 34 duizend call- en 17 duizend put-opties; samen een kwart van de beursomzet.

Het is opmerkelijk dat men zo positief reageert op de aankondiging dat het verlies dit jaar nog wat verder oploopt en de bezuinigingen volgend jaar vrucht af zullen werpen.

Misschien is dat een gevolg van de nieuwe bezieling bij de Eindhovenaren die de nood luchtig opvat zoals blijkt uit de slagzin die daar de ronde doet: 'Tijdens de vertimmering zijn we gewoon open'. Oplettende beleggers hebben in de afgelopen dagen kunnen profiteren van de hogere Philips-koersen. Twee weken geleden zette een grootbelegger de volgende optimistische combinatie op: koop 5 duizend call-opties oktober 1995 uitoefenprijs 20 gulden voor 7,20 gulden en schrijf (verkoop) tegelijk evenveel puts oktober 1995 20 voor 3,90 gulden.

Per saldo kost de opzet van zo'n strategie het kooprecht (de calls) of koopplicht (de puts) op 500 duizend aandelen Philips 1,65 miljoen gulden. Donderdag was de call-optie opgelopen van 7,20 naar 9 gulden en was de put verminderd van 3,90 naar 3 gulden. Het aandeel ging van 19,10 naar 21,80, een verschil van 2,70 gulden.

Het saldo van de hogere call-premie (1,80 gulden) en de lagere put (90 cent) is dus precies gelijk aan de stijging van het aandeel. De houder van de gekochte lange call en de geschreven lange put stond afgelopen donderdag op een winst van 1,35 miljoen gulden (5 duizend maal 100 maal 2,70; 1,80 plus 0,90) op een investering van 1,65 miljoen gulden; een rendement van 82 procent in twee weken tijd.

De houder van 500 duizend aandelen Philips maakt in dezelfde tijd een papieren winst van eveneens 1,35 miljoen gulden (500 duizend maal 2,70) op een investering van 9,55 miljoen; een rendement van 'slechts' 14 procent. Dat is de bekende hefboomwerking van opties: een kleine investering met een groot rendement. Wanneer alles goed gaat tenminste en geen rekening wordt gehouden met kosten. De optiehouder heeft nog het bijkomende voordeel dat een deel van zijn gelden op een risicoloze deposito-rekening gezet kunnen worden.

Ook kleine hele zuinige beleggers hebben hun slag kunnen slaan in de Philips hoek. De call januari 20, bijvoorbeeld, sloot vorige week donderdag op 70 cent of 70 gulden per optiecontract van 100 aandelen. Afgelopen donderdag was de koers 2,40. Een winst van 1,70 of 170 gulden per contract.

Een zelfde koerssprong maakte de call april 20: van 1,40 naar 3,10 gulden.

De gegeven fraaie voorbeelden zijn gedane zaken en die nemen geen keer, zal iedere belegger denken. Maar ze zijn wel een bewijs van de opvatting dat er altijd iets te verdienen is op de Optiebeurs, als je het goed doet. Deze keer is het Philips. Een andere keer is het een van de fondsen die in de afgelopen maanden klappen hebben gekregen van de publieke beursopinie.

Vaak is een echte opleving, al in een vroeg stadium, af te leiden uit hogere omzetten op de Optiebeurs. Die beurs fungeert als een radar voor toekomstige ontwikkelingen. In het Philips geval was de voornoemde combinatie misschien een signaal.

In ieder geval is het zaak, voor actieve beleggers, om de koersoverzichten van de Optiebeurs goed te bestuderen en bij bank of commissionair na te vragen of er een verklaring is voor bepaalde omzetten. Gisteren bijvoorbeeld gingen er in de Philips call april 22,50 meer dan 22 honderd contracten om op een koers van 1,90 gulden bij een Philips-koers van 21,90. Waarom is dat zo? Is dat een grootbelegger die denkt dat Philips verder op zal lopen of iemand die schrijft zijn aandelen?

    • Adriaan Hiele