Verklaring tussen EG en VS na uitstel gepubliceerd

ROTTERDAM, 24 nov. De Italiaanse regering heeft gisteren als halfjaarlijkse voorzitter van de Europese ministerraad de tekst van de 'transatlantische verklaring' over de principes voor samenwerking tussen de Europese Gemeenschap en de Verenigde Staten openbaar gemaakt. Later zal de verklaring ook in Washington worden gepubliceerd.

Het document, waarover de laatste weken intensief is onderhandeld, zou oorspronkelijk eerder deze week in de marge van de topconferentie van de CVSE, de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, openbaar worden gemaakt.

Op het laatst blokkeerden vooral meningsverschillen tussen Frankrijk en de VS de goedkeuring van de tekst. De regering in Parijs bleef ernstig bezwaar maken tegen de vorm die de wederzijdse consultaties die in de ontwerptekst was beschreven. De Amerikanen wilden oorspronkelijk zo nauw bij de besluitvorming in de EG betrokken worden dat het erop leek dat ze dezelfde positie zouden innemen als de lidstaten. Frankrijk vond dat het ontoelaatbaar is om in een gemeenschap van twaalf landen dertien leden om de tafel te hebben. Er bestaat in de EG geen erelidmaatschap, werd opgemerkt.

Uiteindelijk is besloten de consultatieprocedure minder gedetailleerd te beschrijven. Eerder was een dergelijke oplossing al gekozen voor andere meningsverschillen, zoals die over de mondiale handelsronde en over het handhaven van financiele stabiliteit.

Tegelijkertijd is een soortgelijke verklaring openbaar gemaakt tussen de EG en Canada.