Springdance-festival gaat in 1991 weg uit Rotterdam

UTRECHT, 24 nov. Het Springdance-festival wordt vanaf 1991 weer uitsluitend in de stad Utrecht gehouden. Het festival voor moderne dans is een van oorsprong Utrechts initiatief, maar sinds enkele jaren verdeelde het zijn activiteiten tussen Utrecht en Rotterdam.

De aanleiding voor het 'twee-steden model' was de relatief kleine subsidie die de stad Utrecht kon geven; de stad verkeert in ernstige geldzorgen en wilde niet meer toezeggen dan een structurele subsidie van 120.000 gulden. Rotterdam kon Springdance meer armslag geven. Ook zou de infrastructuur van Rotterdam de aanwezigheid van een balletopleiding en een relatief groot aantal geschikte podia beter bij het festival passen.

Volgens Springdance-directeur G. Brugmans is met name de laatste overweging 'in praktijk minder sterk gebleken'. De samenwerking met Theater de Lantaren zou 'hartelijk' geweest zijn, maar die met de Rotterdamse Schouwburg zou een te geringe 'dynamiek' gehad hebben. Ook wilde B en W van Rotterdam zich niet uitspreken over een structurele subsidie aan Springdance.

Springdance besloot daarom aanvankelijk per 1992 definitief te kiezen voor Utrecht. B en W van Rotterdam trokken daarop de toegezegde subsidie voor het jaar 1991 in. Springdance vervroegde daarop de ingangsdatum van het nieuwe model met een jaar.

Brugmans zegt van de Utrechtse wethouder van cultuur N. van 't Riet gisteren de verzekering te hebben gekregen dat de gemeente Utrecht het festival zal steunen met een aantal faciliteiten en met een structurele subsidie, die hoger is dan de reeds bestaande 120.000 gulden. Hoeveel hoger, wil Brugmans niet zeggen.

De data waarop het festival het komende jaar oorspronkelijk zou plaatsvinden zijn door de beslissing onzeker geworden.