Rijksmusea krijgen geen extra geld

DEN HAAG, 24 nov. De rijksmusea krijgen volgend jaar geen 5 miljoen gulden extra voor onderhoud en verbouwing, hoewel minister d'Ancona (WVC) dat eerder had aangekondigd. Dit geld wordt alsnog besteed aan de stadsvernieuwing. Hetzelfde geldt voor een bedrag van 8 miljoen gulden dat voor instandhouding van beschermde kerkgebouwen was bestemd. Het kabinet heeft op last van de Tweede Kamer de op Prinsjesdag aangekondigde bezuiniging op de stadsvernieuwing ongedaan gemaakt. Het kondigde gisteren aan dat de 13 miljoen aan WVC-bezuiniging op het stadsvernieuwingsfonds (bestemd voor restauraties) na 1991 wel wordt doorgevoerd.