Protocol over handelwijze bij toepassen euthanasie

AMERSFOORT, 24 nov. Een commissie van de Nederlandse vereniging voor vrijwillige euthanasie (NVVE) gaat een model-protocol ontwerpen dat in ziekenhuizen en verpleeghuizen kan worden gebruikt bij de toepassing van euthanasie.

De vereniging wil via dit protocol een gedetailleerd overzicht geven van alle stappen die moeten worden genomen als er sprake is van euthanasie. Ook wordt informatie opgenomen over instanties die ingeschakeld en geraadpleegd moeten worden. De NVVE gaat het protocol sturen aan alle ziekenhuizen en verpleeghuizen in Nederland.

De NVVE is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Tijdens de jaarvergadering bleek dat de recordgroei van het jaar 1988/1989 weer overtroffen was. Sinds eind 1987 is het aantal leden met 63 procent gestegen van ruim 26.000 tot 42.500. Dit jaar heeft de NVVE meer dan 9.500 euthanasieverklaringen verstuurd. De vereniging denkt dat de groei voor een gedeelte een gevolg is van de publiciteit rond de zaak-Stinissen. 'Het idee voor altijd in coma te liggen blijkt velen te beangstigen', aldus het jaarverslag.

De vereniging kreeg bijna zeshonderd vragen om informatie over bemiddeling en hulp bij euthanasie. Deze vragen waren voor het overgrote deel afkomstig van mensen boven de 60 jaar. Het betrof in de meeste gevallen chronisch zieken en patienten die (bijna) in het laatste stadium van hun leven verkeren.

Onder de hulpvragers waren vijftien mensen met aids en twee bij wie oorlogservaringen een belangrijke rol spelen in hun doodswens. Dertig aanvragen kwamen uit het buitenland, waarvan dertien uit de Verenigde Staten.

Veel hulpvragers laten niets meer van zich horen nadat ze van de NVVE een advies hebben gekregen. Voor zover bekend is de bemiddeling in 183 gevallen gelukt en in 72 gevallen niet, terwijl vijf keer een hulpvraag werd ingetrokken.

De NVVE behandelde ook 127 aanvragen voor hulp bij zelfdoding. Dat gebeurde zoveel mogelijk via persoonlijk contact met een daartoe part-time aangesteld psycholoog. Onderzoek heeft, volgens de Nederlandse vereniging voor vrijwillige euthanasie, uitgewezen dat de clienten het contact met de vereniging aanmerkelijk hoger waarderen dat het contact met de reguliere hulpverlening. (ANP)