Principe-akkoord fusie kranten in Rotterdam

ROTTERDAM, 24 nov. De ondernemingsraad en de directie van Sijthoff Pers hebben een principe-akkoord bereikt over de totstandkoming van een nieuwe avondkrant in Rotterdam. De redactieraad van de Sijthoff-dagbladen Rotterdams Nieuwsblad, Haagsche Courant en Goudsche Courant heeft zich gisteren in een reactie tevreden getoond over de in de overeenkomst opgenomen werkgelegenheidsgarantie.

De redactieraad heeft steeds de eis gesteld dat samenvoeging van het Rotterdams Nieuwsblad en Het Vrije Volk niet mag leiden tot gedwongen ontslagen of tot gedwongen overplaatsingen bij het Rotterdams Nieuwsblad. Volgens de raad wordt daaraan in het bereikte akkoord voldaan. Bij de beide kranten werken nu 127 journalisten en 16 administratieve medewerkers. Volgens het fusieplan zullen bij de nieuwe plan in totaal 80 mensen werken.

De ondernemingsraad van Sijthoff Pers vindt het onaanvaardbaar, aldus woordvoerster A. Hol, dat de Dagbladunie, de andere deelnemer in de nieuwe krant, geen werkgelegenheidsgarantie wil. 'Wij willen geen gedwongen ontslagen, de Dagbladunie en haar ondernemingsraad hebben daar geen boodschap aan. We hebben de indruk dat zij geen mensen van Het Vrije Volk wil herplaatsen binnen het bedrijf'.

De directie van Sijthoff Pers heeft zich wel verplicht een baan te bieden aan een evenredig gedeelte van de overtollige werknemers van Rotterdams Nieuwsblad, Het Vrije Volk en hun overkoepelende uitgever, de Avondbladen Combinatie Rotterdam, voor wie bij de nieuwe krant geen plaats zal zijn. In elk geval zullen alle overtollige mensen van het Rotterdams Nieuwsblad door Sijthoff Pers worden herplaatst.

De redactieraad gaat zich nu buigen over het totale beleidsplan voor de vorming van de nieuwe krant in Rotterdam. De raad verwacht begin december een voorstel te kunnen voorleggen aan de plenaire redactievergadering. Volgens plan zou per 1 januari 1990 de nieuwe krant een feit moeten zijn.

De redactie van Het Vrije Volk verwacht dat zowel de Dagbladunie als de Perscombinatie, beiden nu nog eigenaren van Het Vrije Volk, hun verplichtingen tegenover het personeel van Het Vrije Volk zullen nakomen. 'Zij kunnen niet achterblijven bij Sijthoff', zo schrijven ondernemingsraad en redactieraad van Het Vrije Volk in een verklaring.

De raden hopen dat vakbonden en directies alsnog overeenstemming bereiken over een sociaal plan. Dat is tot nu toe niet gelukt omdat er geen zekerheid kon worden gegeven dat er geen mensen gedwongen op straat kwamen.

Zowel van de directie van de Dagbladunie als van haar ondernemingsraad was niemand voor commentaar bereikbaar.