OR PTT sleept directie voor rechter

UTRECHT, 24 nov. De ondernemingskamer van de rechtbank in Amsterdam behandelt op 6 december een klacht van de groepsondernemgsraad post van de PPT tegen de PTT-directie. De groepsondernemingsraad voelt zich buiten spel gezet bij het plan van de PTT om per saldo binnen vier jaar 335 postkantoren en postagentschappen te sluiten.

Volgens ondernemingsraad-voorzitter Mensink is de aanvraag voor advies aan de ondernemingsraad gedaan op een moment dat geen wezenlijke invloed meer mogelijk was op de besluitvorming. De PTT had zich al vastgelegd in bindende afspraken met de Postbank en met het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

De inkrimping van het net van postkantoren vloeit voort uit de opmars van de geldautomaat. Daardoor worden minder handelingen verricht aan de loketten van de postkantoren.

Een kwart van de gemeenten heeft gebruik gemaakt van de uitnodiging van de PTT om de inkrimping van het net te komen bespreken. (ANP)