Ontwikkeling van Europese gevechtshelikopter stopgezet

DEN HAAG, 24 nov. Nederland, Groot-Brittannie, Spanje en Italie gaan niet verder met de ontwikkeling van een lichte gevechtshelikopter. Staatssecretaris Van Voorst tot Voorst (defensie) heeft dat gisteren bekendgemaakt. Nederland heeft vanaf 1987 ruim 12 miljoen gulden in het project gestoken.

De vier landen zijn tot de conclusie gekomen dat het niet mogelijk is de helikopter op economische wijze te ontwikkelen. De marktvooruitzichten voor een dergelijk vliegtuig zijn miniem, aldus staatssecretaris Van Voorst tot Voorst in een brief aan de Tweede Kamer.

Het besluit om het project stop te zetten betekent dat er nog twee kandidaten over zijn voor een eventuele Nederlandse aanschaf van een gevechtshelikopter: de Amerikaanse Apache en de Duits-Franse HAC.

De bedoeling van het project van de vier landen was om een lichte aanvalshelikopter, de LAH (Light Attack Helicopter), te ontwikkelen op basis van de A-129 Mongoose van de Italiaanse Augusta-fabrieken. De samenwerking tussen de partners bleek al vrij snel moeizaam te verlopen, waardoor het project jaren achterop raakte.

De beslissing of Nederland helikopters voor pantserbestrijding, doelopsporing en verkenning zal aanschaffen valt nog voor het uitkomen van de Defensienota omstreeks de jaarwisseling. De vorige staatssecretaris van defensie, Van Houwelingen, ging uit van de wenselijkheid vijftig helikopters aan te schaffen, zo'n 35 anti-tankhelikopters en 15 escorte- of verkenningshelikopters. (ANP)