Met natriumzwavel-acu's de weg op; Elektro-auto's getest

De Nederlandse overheid heeft opdracht gegeven tot een uitgebreid praktijkonderzoek naar de gebruiksmogelijkheden van elektrische auto's. Vorige week vrijdag arriveerden de eerste drie elektrische auto's die bij de proef zijn betrokken. De auto's, uitgerust met zeer geavanceerde natriumzwavel-acu's, zullen zeker een jaar lang op de weg worden getest.

Het initiatief voor de 'Praktijkproef Elektrische Voertuigen' gaat uit van de NOVEM, de Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu, die de vervoersorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer met de coordinatie belastte. (De NOVEM voert het energie- en milieuonderzoek van het ministerie van economische zaken uit.) Ook de ministeries van verkeer en waterstaat en VROM maken deel uit van de begeleidende stuurgroep. Bovendien zijn de elektriciteits-centrales en distributiebedrijven SEP en VEEN erbij betrokken.

Opzet van het onderzoek, dat tot nu toe buiten de media is gehouden, is bruikbare gegevens te verzamelen over de prestaties van elektrische auto's om overheidsbeleid mogelijk te maken. 'Bijna alle meetresultaten en rapporten die tot nu toe zijn vrijgegeven kwamen van de betrokken industrie zelf en stonden in dienst van promotie. Als zodanig hebben ze geen enkele waarde', zegt J. van Rossen van Nederlands Vervoer, manager testproject electric vehicles. 'Wij willen nu eens kalm in een serieuze proef van een jaar nagaan wat er waar is van alle beweringen. Bijna niets in deze materie is tot nu toe betrouwbaar gebleken.'

Het gaat, zegt Van Rossen nadrukkelijk, om een onderzoek naar de mogelijkheid om de centra van grote steden ('met een straal van zo'n vijf kilometer') te ontlasten van de luchtvervuilende stoffen die het verkeer uitblaast. 'Onderzoek heeft uitgewezen dat de zware (3,5 tot 6 ton) en middelzware bestelwagens (1 tot 3,5 ton), het openbaar vervoer en de taxi's de belangrijkste bijdrage leveren aan de vervuiling. Dat is waarschijnlijk precies het deel van het verkeer dat, economisch gezien, het makkelijkst op elektrische tractie kan overgaan.'

'Het belangrijkste is het milieu, maar omdat milieuvervuiling niet in geld is uit te drukken komt het accent vanzelf te liggen op de energiebesparing die elektrisch rijden zou kunnen opleveren.' Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) publiceerde onlangs een drietal rapporten waarin geconcludeerd werd dat de elektrische auto minder energie dan de benzine-auto, ja zelfs minder dan de diesel verbruikt, een bureaustudie die Van Rossen ook met veel scepsis bekijkt. 'Ze hebben gegevens van de industrie moeten gebruiken.'

Voor de praktijkproef zullen vier, mogelijk zes elektrische auto's worden gebruikt. De drie die vorige week uit Duitsland arriveerden, twee Volkswagens Jetta en een Chrysler Voyager personenbusje, staan bij Harry Vos Internationaal Transport BV in Oss. Ze worden gehuurd van het Zweeds-Zwitserse concern Asea Brown Boveri (ABB) dat ook de acu's, de elektromotoren en de regelapparatuur levert. ABB produceert de natriumzwavelacu's in Heidelberg in kleine proefseries. Het zijn acu's met een bedrijfstemperatuur van 300 graden Celsius, een temperatuur die ze zelf in stand houden.

Het is de bedoeling dat Harry Vos de drie auto's in de praktijk test en projectleider H. J. Allard bevestigt dat men daarmee inderdaad begonnen is. 'We gebruiken ze vooral voor lokaal vervoer rond Oss, en bijvoorbeeld om chauffeurs van de trein te halen. We rijden er maximaal zo'n 70 kilometer mee.' De Rijksdienst voor het wegverkeer heeft de auto's getest en zal, verwacht Allard, zeker snel een Nederlands kentekenbewijs afgeven.

Nederlands Vervoer kocht ook een standaard Volkswagen Transporter bestelbusje (met open laadbak) dat door Spijkstaal Spijkenisse in een elektrisch busje zal worden omgebouwd. Spijkstaal heeft veel ervaring met de bouw van elektrische voertuigen voor intern en lokaal transport ('alleen horizontaal transport') maar dat zijn altijd voertuigen die niet harder dan 20 a 30 kilometer per uur kunnen, zoals de elektrische perronwagentjes van NS. De onderneming heeft overigens ook elektrische bedrijfsvoertuigen die wel 50 kilometer halen in ontwikkeling. Men wil de van ABB gehuurde auto's ook graag enige weken testen.

ECN in Petten staat te popelen om de ABB-auto's van adequate meetapparatuur te voorzien. Onderzoeker O. van Hilten hoopt zo gegevens te krijgen over het rendement van de laad-ontlaad cyclus van de acu's en het effect van het 'recuperatief' remmen waarbij de remenergie weer in de acu terecht komt.

Een dezer dagen arriveren drie elektrische J5's die voor onderzoek en promotie zullen worden ingezet.

'Het is van groot belang', herhaalt Van Rossen nog eens, 'dat de verwachtingen niet te hoog gespannen raken. Elektro-auto's zijn per se niet met gewone auto's te vergelijken. Wie dat vergeet raakt net zo teleurgesteld als Van Gend en Loos en Hokatex die al eerder met elektrische auto's experimenteerden.'

    • Karel Knip