Kabinet wil steun voor Oost-Europa'

DEN HAAG, 24 nov. Het kabinet gaat particuliere initiatieven voor voedselhulp aan Oost-Europa stimuleren. Tijdens zijn wekelijkse perconferentie na afloop van het kabinetsberaad zei premier Lubbers dat de voedselhulp 'binnenkort urgent kan worden'. Volgens het kabinet zou een Nationaal Comite Voedselhulp Oost-Europa (met inbegrip van de Sovjet-Unie) de activiteiten moeten bundelen. Namens het kabinet zou minister Bukman (landbouw) daar zitting in moeten nemen. De voedselhulp aan Oost-Europa zou zoveel mogelijk in EG-verband moeten worden gecoordineerd 'inclusief EG-financiering', aldus premier Lubbers. Binnenkort gaat Lubbers dit voorstel in Brussel bespreken. De voedselhulp staat op de agenda van een EG-beraad dat in december wordt gehouden, maar het kabinet vindt de kwestie zo urgent dat er eerder over moet worden gepraat.