Geen bezuiniging op beroepsonderwijs

DEN HAAG, 24 nov. Het kabinet heeft gisteren tijdens de ministerraad een alternatief gevonden voor de bezuiniging van 150 miljoen gulden op het beroepsonderwijs. In zijn begroting kondigde minister Ritzen (onderwijs) aan dat het bedrijfsleven voor een bedrag van 150 miljoen gulden zou moeten meebetalen aan het beroepsonderwijs. Dit resulteerde in fel protest van werkgever- en werknemersorganisaties. Tijdens de behandeling van de onderwijsbegroting begin november in de Tweede Kamer wees ook een kamermeerderheid deze bezuiniging van de hand. Lubbers wilde niet op de inhoud van het alternatief ingaan omdat eerst de organisaties van werkgevers en werknemers hierover moeten worden ingelicht. Dat gesprek zal binnenkort plaatsvinden, aldus Lubbers.