Brinkman wil dat kabinet 'handelend optreedt'

DEN HAAG, 24 nov. Het huidige kabinet laat op teveel terreinen kansen liggen om handelend op te treden. Nu er overeenstemming is in de samenleving om bijvoorbeeld de arbeidsongeschiktheid aan te pakken, de identificatieplicht in te voeren en het oneigenlijk gebruik van sociale en fiscale voorzieningen te bestrijden, moet de regering besluiten nemen anders gaat het 'momentum' weer over. 'Dat schaadt de geloofwaardigheid.' Dit zegt CDA-fractieleider L. C. Brinkman in een interview met het dagblad Trouw van vandaag.

Brinkman vindt dat het kabinet moet opschieten. 'Kijk naar het Jeugdwerkgarantieplan. Natuurlijk moet het systeem kunnen werken, maar je hoeft niet te wachten tot in theorie de laatste werkloze jongere in Groningen ook werkelijk een baan heeft. Je moet eens beginnen. Het kabinet is misschien te bang om te beginnen, omdat nog niet alles is geregeld.'

De CDA-fractieleider vindt het de hoogste tijd voor concrete daden. 'Anders zitten we begin volgend jaar met een papieren tussenbalans', aldus Brinkman, die echter het ongeduld in PvdA gelederen relativeert. 'Ik denk dat de vrienden van de Partij van de Arbeid iets meer dan wij de neiging hebben om veel te verwachten. Eenmaal op het regeeringspluche is dat maar beperkt, daar zijn ze nu wel achter.'