Bril tegen geroezemoes

Slechthorenden vinden vaak baat bij een gehoortoestel: een apparaatje dat geluid opvangt, versterkt en opnieuw weergeeft. Het nadeel van veel van die toestellen is dat ze het omgevingsgeluid teveel versterken in verhouding tot het geluid waar het werkelijk om gaat: datgene wat de gesprekspartner op een receptie zegt bijvoorbeeld. Ir. W. Soede heeft er iets op gevonden. Hij promoveerde vorige week op een bril die in een van de poten voorzien is van vijf microfoons. Door middel van een simpele maar ingenieuze elektronische schakeling zijn deze microfoons vooral gevoelig voor geluid dat van voren komt. Het uitgangspunt is dat geluid dat recht van voren komt bij elke volgende microfoon iets later aankomt dan bij de vorige. Door nu het geluid van eerdere microfoons even te vertragen en pas te mengen met de overige als het geluid tot elke microfoon is doorgedrongen, komt het geluid dat recht van voren komt keurig gesynchroniseerd bij het oor van de slechthorende aan. De grootste vertraging treedt op tussen de eerste en de laatste microfoon en bedraagt 0,3 milliseconde. Voor geluid dat uit andere richtingen komt pakt die vertraging helemaal verkeerd uit; het gevolg is dat het geluid dat recht van voren komt temidden van de andere geluiden een voorkeursbehandeling krijgt en als het ware uit het geroezemoes wordt gezeefd.

Een stereofonische versie (met twee hoorpoten) is inmiddels ook beproefd en voldoet goed. Soede is met Philips in gesprek voor een commerciele versie van zijn hoorbril.