Ambtenaar Landbouw stapt wegens vertrouwensbreuk

DEN HAAG, 24 nov. Vertrouwensconflicten met de ambtelijke top van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij hebben ertoe geleid dat dr.ir. E. A. Goewie, directeur van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) in Wageningen, zich gedwongen heeft gevoeld zijn ontslag in te dienen.

Volgens Goewie wil hij niet meer bij Landbouw werken omdat de top van het departement als een angstig en van de buitenwereld afgesloten bolwerk optreedt. Door de top zouden cruciale taxatiefouten over het te voeren beleid worden gemaakt.

De directeur van de PD, die het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de landbouw zo veel mogelijk wil terugdringen, voelt zich, zo zei hij gisteren tegen zijn personeel, door de top van het ministerie 'tot in de details gevolgd, beinvloed en overruled' en kan daarom niet efficient en vruchtbaar meer met de departementsleiding samenwerken. Om die reden wil hij niet langer verantwoordelijk zijn voor onder meer het bestrijdingsmiddelenbeleid van het ministerie. Door de top van het departement, die voornamelijk uit juristen bestaat, wordt naar Goewie's mening, deskundigheid niet meer gewaardeerd maar vrijwel alleen op procedures gelet.

Ambtenaren van het ministerie van landbouw in Den Haag zeggen dat Goewie's ontslagaanvraag het gevolg is van al jarenlang bestaande interne 'stammentwisten' als ook controverses over de manier waarop de hoogste ambtenaar, secretaris-generaal mr. T. H. J. Joustra, leiding aan het apparaat geeft. Zo zou oud-minister Braks door Joustra veel te veel zijn afgeschermd van de buitenwereld, waardoor hij niet tijdig in de gaten kreeg hoe slecht het er voorstond met de handhaafbaarheid van de vangstbeperking in de visserij.