Wereldbank

De Wereldbank gaat een obligatielening uitgeven van fl. 300 miljoen die in december 2000 zal worden afgelost tegen honderd procent. De lening draagt een rente van 9,25 procent en heeft een looptijd van tien jaar. De uitgifteprijs is 101,35 procent. De inschrijving sluit op 27 december.