Volvo Car legt weer tijdelijk produktie stil

HELMOND, 23 nov. - Autofabrikant Volvo Car legt de produktie in Born opnieuw stil. Het bedrijf acht een periode van tien dagen werktijdverkorting nodig om de voorraad onverkochte personenauto's te verkleinen. Eerder dit jaar staakte Volvo Car al twaalf dagen zijn produktie.

De tien produktieloze dagen plant Volvo Car vanaf de tweede week van januari tot en met carnaval. De produktie-uitval in die periode bedraagt 5000 auto's. Daarnaast stuurt de onderneming volgende week 170 uitzendkrachten naar huis. Nieuwe uitzendkrachten worden niet aangenomen.

In tegenstelling tot de eerste periode van werktijdverkorting, waarvan Volvo zeven dagen betaalde en de arbeiders door inlevering van ATV vijf dagen voor hun rekening namen, vraagt Volvo Car ditmaal bij de Arbeidsinspectie voor zes dagen werktijdverkorting aan. Over die periode zullen de werknemers een WW-uitkering krijgen, die zeventig procent van het inkomen bedraagt. Volvo Car vult het loon tot 100 procent aan.

Districtsbestuurder H. van Rees van de Industriebond FNV noemt de nieuwe periode van werktijdverkorting 'een onverwachte tegenslag. Ik had gehoopt', aldus Van Rees, 'dat met de eerste maatregel de klus geklaard zou zijn.'

Volgens Van Rees, gesteund door voorzitter B. Saadane van de ondernemingsraad in Born, is een deel van de problemen te wijten aan de afdeling marketing en verkoop, die onvoldoende actief zou zijn geweest. 'Die zal zich offensiever moeten gaan opstellen. Het is nu alle hens aan dek', aldus Van Rees. Hij noemt het een schrale troost dat Volvo Car, zoals uit mededelingen van de onderneming blijkt, in de neergaande automarkt zijn marktaandeel heeft weten te behouden. Volgens Van Rees houdt de onderneming voor 1991 vast aan een totale produktie van 120.000 auto's.