Volmac flauw op vast Damrak

AMSTERDAM, 23 nov. - Op een rustige markt temidden van buitenlandse beurzen met vrije dagen (New York donderdag, Tokio vandaag) en pal voor de weekwisseling slaagde het Damrak er in aardig op peil te blijven.

Op een kalme markt was de stemming goed prijshoudend tot vriendelijk. De internationale fondsen noteerden wat hoger en ook de fusiepartners Nationale-Nederlanden en NMB Postbank brachten wat meer op. Het computerfonds Tulip was zeer vast. Daarentegen moest Volmac behoorlijk inleveren.

Koninklijke Olie spoedde zich in de ochtenduren in de richting van fl. 130 waarmee een winst van fl. 1,80 opdoemde. Unilever was bijna fl. 1 hoger op fl. 147,40 en Akzo noteerde een halve gulden hoger op fl. 68,50. Philips kwam na het herstel van de laatste dagen tot staan en noteerde onveranderd fl. 21,80. KLM krabbelde twee dubbeltjes op naar fl. 20,30.

Bij de financiele fusiepartners maakte de boycot door zelfstandige assurantiebemiddelaars van Nationale-Nederlanden weinig indruk. Beleggers voelden zich eerder aangesproken door veronderstellingen dat buitenlandse beleggers de handen ineen zullen slaan om te proberen zowel Nationale als NMB Postbank in handen te krijgen. Deze geruchten spraken beleggers natuurlijk wel aan en het gevolg was een gestadige vraag. Nationale was rond het middaguur fl. 1,20 duurder geworden op fl. 50,50 en NMB fl. 0,50 op fl. 41,10. De betere negenmaandscijfers van Amev lieten de koers op fl. 48 onberoerd. Aegon noteerde fl. 0,50 hoger op fl. 108,50.

In de uitgevershoek klom Elsevier bijna fl. 1 tot fl. 76. Het havenfonds Pakhoed reageerde op de positieve winstbijstelling met een vooruitgang van fl. 1 op fl. 196,50. Verder lag DSM fl. 0,70 hoger gevraagd op fl. 81,60. Oce-van der Grinten moest twee kwartjes inleveren op fl. 35,70.

In de elektronicasector lag Volmac door winstnemingen zwak in de markt. Het fonds verloor fl. 1,40 op fl. 32,20. Daarentegen lag Tulip in het spervuur van beleggers die op de lage koers een graantje wilden meepikken. Het fonds liep dan ook een rijksdaalder op naar fl. 31,50.

Elders op de lokale markt was het zeer rustig. Hoek Loos schoof fl. 3 vooruit naar fl. 185 en Infotheek ging fl. 1 vooruit naar fl. 27,50. Parallelmarktfonds en fusiekandidaat Van Melle trok fl. 3 aan tot fl. 275,50. Aan de andere kant zette Air Holland de reactie voort met een verlies van fl. 0,80 op fl. 16,70. Auto Industrie Rotterdam werd fl. 2 lager geprijsd op fl. 69.

Flauw was de stemming voor scheepsbouwer Van der Giessen-de Noord, die te lijden heeft onder afnemen van de defensieorders. Er ging fl. 7 van de koers afl. op fl. 124. In april van dit jaar stond de koers nog op fl. 320, zodat beleggers sindsdien al 60 procent hebben moeten inleveren.

In het begin van de middag, toen de affaire verder inkromp, begonnen handelaren zich tegen het weekeinde in te dekken. Posities werden afgebroken en dit legde enige druk op het koerspeil, waardoor veel winsten werden afgeroomd.

De obligatiemarkt was licht verdeeld, waarbij voor de staatsfondsen een licht overwicht van kleine winsten kon worden geconstateerd. Op de kalme optiebeurs was sprake van een prijshoudende stemming. Er werden tijdens de ochtenduren 9500 opties verhandeld. (ANP)