Video-raad klaagt over Filmkeuring

AMSTERDAM, 23 nov.- De Raad van Toezicht Experiment Videovoorlichting heeft zich beklaagd bij het ministerie van WVC over de Nederlandse Filmkeuring. Volgens de Raad zaait secretaris-directeur Crans van die Filmkeuring onrust door in interviews een 'wetenschappelijk onhoudbaar' direct verband aan te wijzen tussen geweld op film en video en agressief gedrag van jongeren. Sinds de onder WVC ressorterende Filmkeuring met opheffing wordt bedreigd, benadrukt Crans de volgens hem vaak afschrikwekkende kwaliteit van films op videotapes. Hij vindt dat videotapes de Filmkeuring moeten passeren.

De Raad van Toezicht Experiment Videovoorlichting wijst er in haar brief op dat secretaris-generaal Crans van het begin betrokken is geweest bij een door de overheid opgezet experimenteel voorlichtingssysteem, dat in de handel gebrachte videocassettes voorziet van een sticker met leeftijdsaanduiding. In het slotrapport noemt de Raad van Toezicht het experiment geslaagd en stelt dat aparte keuring door 'een exclusieve instantie van vrijwilligers' niet te verdedigen is.