Van Poppel eist ruim miljoen van 'veranderlijke' Peter Post

AMSTERDAM, 23 nov. - De arbeidsverhouding tussen wielrenner Jean-Paul van Poppel en zijn ploegleider Peter Post is het afgelopen jaar zodanig verstoord dat van een samenwerking nooit meer sprake zal zijn. Oorzaak is het geschil dat de twee op initiatief van de eerste uiteindelijk tot voor de kantonrechter heeft gebracht. Van Poppel beweert dat tijdens de Tour de France van dit jaar een mondelinge arbeidsovereenkomst met de Stichting Continuiteit Beroepswielersport (waaronder Panasonic, de ploeg van Post, ressorteert) voor de jaren 1991 en 1992 is gesloten. De ploegleider spreekt dat tegen.

Bij monde van zijn advocaat mr. H. P. Utermark beweerde Post voor het Amsterdamse kantongerecht dat de talrijke krante-interviews tijdens de Tour de France, waarin de ploegleider zegt dat Van Poppel een tweejarig contract heeft ondertekend, geen waarheidsgetrouwe weergave zijn van de werkelijkheid. Hij zou dat weliswaar inderdaad hebben gezegd, maar uitsluitend in het belang van de rust in de ploeg in het algemeen en bij Van Poppel in het bijzonder. Van een getekend contract noch een mondeling akkoord kon geen sprake zijn omdat met Van Poppel was afgesproken dat zijn prestaties in de Tour bepalend konden zijn voor verlenging van de overeenkomst cq een door de renner verlangde verhoging van het salaris van vier ton (exclusief premies) naar 525.000 gulden.

Door middel van een lijvig verzoekschrift probeerde mr. P. G. H. van Dijk, de advocaat van Van Poppel, kantonrechter mr. F. H. I. Luyckx ervan te overtuigen dat zijn client op 23 juni met Post een mondeling akkoord had bereikt. In de beroepswielersport wordt een dergelijke overeenkomst als bindend beschouwd. Schending kan nadelige gevolgen hebben voor prestaties in de toekomst. Wanneer er geen afspraak was geweest, zou Van Poppel al lang zijn ingegaan op de aanbieding van zes ton die hij in mei kreeg van de Belgische formatie Tulip, benadrukte mr. Van Dijk.

Sinterklaas

De eerste keer dat Post werd geconfronteerd met de aantrekkelijke aanbieding uit Belgie, zou Post hebben gezegd: 'Moet je doen, want ik kan je een dergelijk salaris niet betalen.' Maar Van Poppel wilde liever blijven. Post had, volgens mr. Utermark, alleen 'de intentie om de relatie te continueren'. Maar van een verhoging van zijn salaris met ongeveer 125.000 gulden kon allerminst sprake zijn geweest. 'De ploeg Post is geen Sinterklaas.'

De slechte prestaties in de Tour de France, de negatieve publiciteit en de slechte sfeer hebben er volgens mr. Van Dijk toe geleid dat Post tijdens een evaluatiegesprek begin augustus zei dat hij als ploegleider zou stoppen omdat de renners zo nerveus van hem werden. Een paar weken later zou hij tegenover Van Poppel hebben beweerd 'helemaal met alles' te willen stoppen. Hij kreeg zoveel negatieve publicteit.

Toch, aldus mr. Van Dijk, zou Post eind augustus nog in een 'verhelderend gesprek' Van Poppel hebben geadviseerd rust te nemen en zich voor te bereiden op het volgende seizoen. Na zijn bezoek aan hoofdsponsor Panasonic zouden de contracten worden ondertekend. Van Dijk na de zitting: 'Dat standpunt wordt compleet gewijzigd als hij terugkomt uit Japan. Daar is blijkbaar het nodige gezegd. Hij moest kennelijk ineens met een smallere basis gaan werken.' Post, aldus Van Dijk, stelde Van Poppel plotseling voor naar een andere ploeg uit te kijken. Van Dijk: 'Het zou beter voor hem zijn en voor de ploeg omdat hij zich niet collegiaal opstelde ten opzichte van zijn renners, verklaarde Post. Hij moest kenbaar maken dat hij de belofte een man een man een woord een woord toch niet kon nakomen.'

Vakantie

Op grond van zijn 'veranderlijke' gedrag meende Van Poppel te kunnen stellen dat 'Post op dit moment niet lekker in zijn vel zit'. Van Dijk zei een paar maanden geleden voor een radiomicrofoon dat 'Post aan vakantie toe is'. De advocaat gisteren na de zitting: 'Ik denk wel dat als je een middelgroot bedrijf met budget van meer dan tien miljoen gulden moet organiseren, dat zeer moeilijk is. Dat moet je niet alleen willen doen, zoals Post. Dat zeggen dokter Jansen (ex-ploegarts, red.) en VandenHaute (ex-assistentploegleider, red.) ook. Dan is hij nog ploegleider op een WK. En niet te vergeten de goede prestaties die Breukink bij een andere ploeg behaalt. Daar kan hij erg moe door zijn.'

Volgens Van Dijk is Van Poppel 'psychisch geraakt'. Van Poppel: 'Ik heb Post zien veranderen in de Tour. Hij was erg veranderlijk. Dat begrijp ik volkomen, want het lag aan onze prestaties. Ik heb alles in het werk gesteld om dit te voorkomen. Je kunt jezelf laten kennen of niets doen. Ik strijd met open vizier. Ik was deze zaak nooit begonnen als ik er niet zeker van was geweest.'

Van Dijk meent dat Van Poppel een 'zeer negatieve uitstraling' heeft gekregen naar het publiek en daardoor grote bedragen is misgelopen. Hij heeft een aanbod voor een contract van 'slechts' 100.000 dollar per jaar van het Amerikaanse Motorola. Van Dijk wil dat de kantonrechter de overeenkomst tussen Post en Van Poppel erkent en vervolgens ontbindt. Hij vraagt wegens geleden materiele schade (gemist contract bij Tulip, verslechtering van onderhandelingspositie met andere kandidaat-werkgevers) een vergoeding van een miljoen gulden en wegens immateriele schade nog 350.000 gulden.

Mr. Utermark vond het onvoorstelbaar dat de kantonrechter een vergoeding zal toekennen 'omdat hij zeker voor een andere ploeg zal rijden'. De immateriele vergoeding is volgens hem van 'iedere grond ontbloot'.

Uiterlijk op 18 december zal de kantonrechter uitspraak doen.

    • Guus van Holland