Schuldeisers bieden tegen elkaar op tot 27,5 miljoen; Fruitterminal onder de hamer; 'We hopen op een koper die hem als fruitterminal zal gebruiken'

OOSTEINDE, 23 nov. - Voor de 'multi purpose terminal' in de Eemshaven, waarvan de nooit gebruikte fruitterminal onderdeel uitmaakt, is gisteren tijdens een eerste veiling bij opbod een bedrag geboden van 27,5 miljoen gulden. De bieder, een anonieme taxateur, zal over twee weken weer present moeten zijn. Dan gaat de terminal, die 92 miljoen kostte, weer onder de hamer, maar dan bij afslag.

Er waren gisteren in hotel Ekamper in het Groningse plaatsje Oosteinde ruim 170 belangstellen. Het bleef, naar gebruik, lang stil toen de veilingmeester de fruitterminal, de loodsen, de spiraalkranen, de roll-on-roll-of-brug en de met chips uitgeruste pallets inzette op een bedrag van 250.000 gulden. 'Zijn ze dan helemaal niks waard?', verzuchtte hij.

Slechts twee potentiele kopers kwamen in geweer. De ene zette in op vijf miljoen gulden. De ander stak zijn nummerkaart niet meer omhoog toen zijn opponent 27,5 miljoen bood. Hoewel beiden geen commentaar wilden geven was het volgens ingewijden zo klaar als een klontje dat de twee grootste schuldeisers, de Friesch- Groningse Hypotheekbank en de AMRO-bank, tegen elkaar op hadden geboden om de prijs op te drijven. Of dat gelukt is moet over twee weken blijken.

De 'multi purpose terminal' bestaat uit een conventioneel opslaggedeelte van 6000 vierkante meter en een fruitterminal met een oppervlakte van 14.000 vierkante meter. Wekelijks worden onder meer gecondenseerde melk en aardappelen verscheept naar landen rond de Middellandse Zee. Er werken 45 mensen.

De fruitterminal, in 1987 gebouwd met 33 miljoen overheidssubsidie, mikte op een jaarlijkse overslag van 250.000 ton tropisch fruit (vooral bananen) en 280.000 ton agrarische produkten. Door de gunstige ligging zou de Eemshaven kunnen concurreren met de havens van Rotterdam, Antwerpen, Bremerhaven en Hamburg, zo was de verwachting.

Terminal Eemshaven BV is een dochter van het internationale transportbedrijf Lommerts in Delfzijl. Lommerts stak er zeven miljoen in. Een onbekende Westduitse partij legde veertien miljoen op tafel en de Friesch Groningse Hypotheek Bank (FGH) tegen een eerste hypotheek zestien miljoen. De terminal zou een hypermodern computerprogramma voor beheersing van temperatuur en vochtigheid krijgen. Maar vlak na de opening rezen financiele problemen, waarna de leverancier van de software voor de klimaatbeheersing afhaakte.

FGH eiste vorig jaar zomer aflossing van de hypotheek en een fors bedrag aan achterstallige rente. Toen het bedrijf hieraan niet kon voldoen, verlangde de bank openbare verkoop. Tijdens een eerste tumultueuze publieke verkoop in oktober vorig jaar werd door een onbekende 21 miljoen voor de terminal geboden. Een tweede veiling bij afslag werd geannuleerd omdat er onderhands overeenstemming was bereikt met de Deense Armada Groep, een internationale scheepvaartonderneming. Armada had 40 miljoen voor de fruitterminal over, maar trok zich terug na onenigheid met de leverancier van de technische apparatuur.

De aftocht van de Denen maakte een tweede veiling noodzakelijk. Die verliep gisteren heel wat rustiger dan de eerste. De advokaat mr. W. Timmer die namens 'een Nederlands bedrijf' optrad noemde het bod voor zijn opdrachtgever 'te hoog'. Voorafgaand aan de publieke verkoping wilde hij van notaris mr. H. J. K. Kuipers weten wat er bij verkoop van de terminal met de werknemers gebeurt. 'De beslissing van mijn client om te bieden hangt daar van af.' Van de schuldeisers AMRO-bank en FGH had hij daarop geen duidelijk antwoord gekregen. 'Die zeggen dat hun pakkie-an niet is.'

Timmer wilde ook weten welke goederen geleased zijn. 'Anders kopen we een terminal die wordt afgebroken, zoals bij de software.' Bovendien wilde hij weten of het klopt dat de AMRO-bank de kosten van het vervaardigen van de software voor de klimaatbeheersing, naar verluidt vijf miljoen gulden, heeft onderzocht. Kuipers bleef op de meeste vragen het antwoord schuldig en wilde de laatste niet bevestigen. De vraag over het personeel zou hij 'aan de banken voorleggen'.

Directie-secretaris G. Maas van Lommerts verklaarde eerder dat veiling van de fruitterminal een trieste zaak was. Hij zei er vanuit te gaan dat de terminal geen andere bestemming krijgt. De Groninger gedeputeerde R. Vos, tevens voorzitter van het Havenschap Delfzijl dat een vordering op de Terminal heeft van enkele miljoenen, noemt de terminal 'de modernste van Europa'. Ook hij gaat er vanuit dat de terminal voor fruitoverslag wordt gebruikt. 'We hopen dat er een koper komt die hem gaat exploiteren. Voor de Eemshaven betekent dat een toegevoegde waarde. De lokatie is perfect. De afstand tussen Eemshaven en Ruhrgebied is dezelfde als die van Rotterdam naar het Ruhrgebied. Als je fruit wilt invoeren kun je dat in Rotterdam doen, maar daar sta je uren in de file. Vanuit de Eemshaven gaat het sneller. Dat spaart tijd en geld uit.'

    • Karin de Mik