Randstad Rail nieuw systeem om vervoer drastisch te verbeteren

DEN HAAG, 23 nov. - Een nieuw systeem, Randstad Rail, met voorlopig vier lijnen moet een drastische verbetering van het openbaar vervoer in het zuidwestelijk deel van de Randstad bewerkstelligen. De openbaar-vervoerbedrijven HTM en Westnederland alsmede de gemeente Den Haag presenteerden dit plan vanmiddag.

De raillijnen die in eerste instantie op het programma staan, zijn de traces Zoetermeer-Den Haag-Scheveningen Haven; Zoetermeer-Pijnacker-Rotterdam; Rotterdam-Den Haag-Scheveningen Bad; Delft Zuid-Den Haag-Scheveningen Bad. Omstreeks het jaar 2000 moeten deze lijnen in gebruik worden genomen. Daar is een investering van 3,2 miljard gulden voor nodig. Het hoofdnet kan later worden uitgebreid naar gemeenten als Leiden, Leiderdorp, Voorschoten, Noordwijk en Katwijk en naar het Westland. Ook zijn lijnen mogelijk tussen Rotterdam en het Westland. Randstad Rail sluit aan op het metronet in Rotterdam.

De initiatiefnemers hebben berekend dat Randstad Rail dagelijks 90.000 extra reizigers kan trekken, tweemaal zoveel passagiers als het openbaar vervoer nu op de vergelijkbare trajecten heeft. Het autogebruik, luidt de schatting, neemt met 5 procent, 60.000 auto's per dag, af.

Het Haagse college van B en W heeft met het plan ingestemd en ook de andere betrokken gemeentebesturen hebben positief gereageerd. De realisatie hangt af van de financiele medewerking van het rijk. Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht stelden onlangs dat de zes miljard gulden die voor het openbaar vervoer in en bij de grote steden in de meerjarenplannen van het kabinet wordt uitgetrokken, te weinig is. Zij ramen de benodigde investeringen op 12 miljard.

De bedoeling is voor Randstad Rail een nieuw voertuig te ontwikkelen dat het midden houdt tussen trein en metro. De NS zijn in principe bereid de bestaande Zoetermeerlijn en de Hofpleinlijn aan Randstad Rail over te dragen. De traces worden zo gekozen dat de reiziger meestal niet meer dan een keer hoeft over te stappen. In de spitsuren moet de frequentie komen te liggen tussen 2 en 71/2 minuut. Het streven is dat de reistijd van deur tot deur hooguit 11/2 maal zo lang duurt als met de auto.

Het plan vergt onder meer de aanleg van tunnels in de Haagse binnenstad, extra stations in Zoetermeer, een derde spoor naast de Hofpleinlijn in Voorburg, een overstapstation in Leidschendam, een verlenging van de tramlijn Den Haag-Delft naar Delft Zuid en een verbinding naar de Plaspoelpolder in Rijswijk.