Philips voelt hete adem bank in nek

ROTTERDAM, 23 nov. - President J. Timmer van Philips vreest dat de onderneming het moment nadert dat de banken zich zullen afvragen of Philips nog wel aan zijn financieringsverplichtingen kan voldoen.

Timmer heeft dit tijdens een vergadering van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van het electronicaconcern gezegd, zo blijkt uit een artikel in het personeelsblad Philips Koerier. Philips moet de financiele wereld daarom zo snel mogelijk laten zien hoe het bedrijf denkt uit de impasse te komen. Bovendien moeten de effecten van de onlangs aangekondigde reorganisatieplannen op korte termijn zichtbaar worden, aldus Timmer. Als Philips het vertrouwen van de banken verliest kan volgens Timmer geen enkel plan het bedrijf nog helpen.

Wanneer het plan Centurion (het terugdringen van de kosten van het hele concern, waarbij wereldwijd 35.000 tot 45.000 banen moeten verdwijnen) niet slaagt, is er binnenkort voor niemand meer plaats bij Philips, zo heeft Timmer de COR voorgehouden. 'We hebben geen keus. Dit waait niet over en niemand kan zich verschuilen', reageerde Timmer tijdens de vergadering op opmerkingen van COR-leden die refereerden aan eerdere reorganisatieplannen waarna iedereen weer op de oude voet verder ging.

Timmer heeft de centrale ondernemingsraad verder gezegd het te betreuren dat zo weinig mensen bij Philips direct contact met de markt hebben. Daardoor ontbreekt volgens hem het besef van de juiste verhouding tuusen kosten en opbrengsten. Het uitgangspunt van iedereen bij Philps moet zijn: wat kan ik in de markt krijgen voor mijn produkten, aldus Timmer.