Pakhoed

Het Rotterdamse havenconcern Pakhoed heeft zijn winstverwachting voor dit jaar naar boven bijgesteld. In augustus verklaarde de directie een winst van tenminste fl. 120 miljoen te verwachten. Het havenconcern gaat er nu van uit dat de nettowinst over 1990 ongeveer fl. 130 miljoen zal bedragen. De verbeterde winstverwachting is vooral te danken aan de grotere omzet in de opslag van chemische produkten, aardolie en de transportactiviteiten.